Doctorat

 • Departamentul studii postuniversitare

  Fondată în anul 1993, Secţia doctorat și postdoctorat a UPSC „Ion Creangă” asigură pregătirea la studii de doctorat pe următoarele domenii: Științe ale Educației, Psihologie, Istorie. Actualmente în cadrul universității activează 3 Școli Doctorale:

  Școala doctorală Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate

  • 611.01 Istoria Moldovei (pe perioade);
  • 611.02 Istoria românilor (pe perioade);
  • 611.03 Istoria universală (pe perioade);
  • 611.04 Teoria și metodologia științelor istorice;
  • 611.05 Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural național;
  • 611.06 Documentologie și arhivistică;
  • 611.07 Istoria științei și tehnicii (pe domenii);
  • 612.01 Etnologie;
  • 613.01 Arheologie.

  Școala Doctorală Psihologie

  • 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională;
  • 511.06 Psihologia specială.

  Școala Doctorală Științe ale Educației

  • 531.01 Teoria generală a educației;
  • 531.02 Management educațional;
  • 531.03 Pedagogie istorică;
  • 531.04 Pedagogie specială;
  • 532.01 Didactica preșcolară;
  • 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățămînt;
  • 533.01 Pedagogie universitară;
  • 533.02 Pedagogie vocațională;
  • 533.03 Pedagogia adulților;
  • 534.01 Pedagogie specială.

  Până în prezent, aici au absolvit studiile peste 400 de doctoranzi din ţară şi de peste hotare (România, Israel, Ucraina), susţinând tezele de doctorat şi de doctor habilitat peste 90 de cadre didactice, personalităţi din diverse domenii.

  În fiecare an, graţie eforturilor depuse de către Departamentul Doctorat și Postdoctorat, doctoranzi şi conducători ştiinţifici, doctoranzii UPSC „Ion Creangă” obţin burse de merit oferite de către Guvern. Bunul nume al instituţiei noastre este confirmat şi de afluxul de doctoranzi de peste hotare: din România, Israel, Siria, SUA, Turcia, Kîrgîzstan, Ucraina, Uzbekistan, etc.

  Tezele de doctor şi de doctor habilitat elaborate în cadrul Secţiei doctorat  sunt coordonate de circa 71 de doctori şi doctori habilitaţi.

  Activitatea ȘD este coordonată de Președintele CȘSUD, conf. univ., dr. Ludmila Armaşu-Canţîr, și de către Irina Hmura, metodist-coordonator.

  Conferința științifică anuală

  a doctoranzilor a avut loc pe data de 14 mai 2015
  Comunicările vor fi prezentate până la 31 martie 2015 în variantă electronică și pe suport de hârtie la Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale
  (
  doctorat_upsc@yahoo.com )

  Conferința științifică-anuală 2015

  Orarul sesiunii de primăvară a doctoranzilor 2015

  În perioada unor mari schimbări în domeniul educațional, al deschiderii spre integrarea de facto în spațiul academic european, ne bucurăm că Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău – una dintre cele mai vechi și prestigioase instituții superioare de învățământ, singura instituție pedagogică din țară – este promotorul perpetuu al ideilor care stimulează, reprezintă calitatea în educație.

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”
  Dovadă elocventă este și organizarea unor ateliere cu genericul: Crearea şi gestionarea unei şcoli doctorale: exemplul universităţilor membre ale AUF din România, care ne-a unit – împreună cu Excelența Sa dl Marius Lazurcă, ambasador al României la Chișinău, reprezentanții Ministerului Educației, CNAA, ai tuturor universităților din țară – în sala Senatului,  evenimentul fiind unul imperios necesar în contextul actualelor schimbări, constituind încă un pas important în direcția integrării europene la nivel academic. Suntem recunoscători Agenției Universitare Francofone, Antenei AUF la Chișinău, implicit dlui director Roman Kwiatkowski, pentru sprijinul acordat în organizarea acestor ateliere, dar și a multiplelor oportunități deschise grație acestei strânse colaborări.

  Succesul evenimentului aparține în egală măsură colegilor din România: dl prof. Lazăr Vlăsceanu, expert în legislația doctorală, partenerilor în proiectul EDSS – școala doctorală francofonă în științe sociale – directorului acestei școli, prof. Radu Toma și echipa, împreună cu care avem o colaborare din 2008, de când toate școlile doctorale de vară sunt organizate la Universitatea noastră.

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  Învățământul superior din țară tranzitează perioade dificile de schimbări, una dintre cele mai importante fiind schimbarea de mentalitate, de atitudine, de posibilități. Iată de ce am inițiat acest dialog în spațiul european francofon-și nu numai! – pentru a depăși momentul de criză în elaborarea unor strategii de organizare și gestiune a școlilor doctorale după standardele europene.

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  Mulțumim în acest context Agenției Universitare Francofone pentru sprijinul acordat în activitățile noastre; Ministerului Educației și CNAA – pentru colaborare eficientă, colegilor din Universitatea Tehnică, USM, USB, Universitatea de Medicină, ASEM, Universitatea Agrară etc., pentru deschiderea spre o colaborare și în acest sens și, nu în ultimul rînd, echipei responsabile a instituției noastre, grație căreia UPS “Ion Creangă” este cunoscută în țară și peste hotarele ei.

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  Nicolae Chicuș, Rectorul UPS “Ion Creangă”

   P. S. Ne bucurăm că evenimentul a fost apreciat ca unul de succes și de către BECO, AUF și CNAA:

  Agence Universitaire de la FrancophonieBureau Europe centrale et orientale

  Succès de l’atelier sur la gestion des écoles doctorales organisé par l’Antenne de Chisinau

          L’Antenne de Chisinau, AUF, en partenariat avec le CEREFREA (Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales, basé à Bucarest), l’École doctorale francophone en sciences sociales (EDSS) de Bucarest et l’Université de Bucarest, a organisé les 05 et 06 décembre 2014, un atelier intitulé « La création et la gestion d’une école doctorale : l’exemple des universités membres de l’AUF en Roumanie ».

  L’Antenne de Chisinau a organisé les 05 et 06 décembre 2014, une manifestation intitulée « La création et la gestion d’une école doctorale : l’exemple des universités membres de l’AUF en Roumanie ». Cet événement a été organisé conjointement avec l’Université Pédagogique d’État « Ion Creanga » de Moldova, le CEREFREA (Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales, basé à Bucarest), l’École doctorale francophone en sciences sociales (EDSS) de Bucarest et l’Université de Bucarest. La manifestation a été ouverte par SE M. Marius Lazurca, Ambassadeur de Roumanie en République de Moldavie, M. Nicolae Chicus, Recteur de l’Université Pédagogique d’État Ion Creanga qui accueillait l’événement, Mme Olesea Ciobanu, représentant le Ministère moldave de l’éducation et M. Roman Kwiatkowski, Responsable de l’Antenne de l’AUF à Chisinau.

  Une trentaine d’universitaires, chargés du cycle doctoral au sein des universités moldaves membres de l’AUF, mais aussi des représentants du Ministère moldave de l’Éducation et du Conseil National de l’Accréditation et de l’Attestation (CNAA) ont participé à ces ateliers, animés par 3 universitaires roumains expérimentés. Ces ateliers, dont la coordination a été assurée par Mme Ludmila Armasu (Chef du Département des études doctorales et post-doctorales de l’Université Pédagogique d’État Ion Creanga), ont concerné les thèmes suivants :

  • – « Base légale et définition d’une école doctorale » – un atelier animé par M. Lazar Vlasceanu, Professeur de la faculté de sociologie de l’Université de Bucarest ;
  • – « Organisation et management d’une école doctorale au sein d’une université » – un atelier animé par M. Radu Toma, Professeur de la faculté des langues et littératures étrangères de l’Université de Bucarest, Directeur de l’École doctorale de sciences sociales (EDSS/CEREFREA) de l’Université de Bucarest ;
  • – « Doctorats en co-tutelle et conventions de collaborations » – un atelier animé par M. Dragos Jipa, enseignant chercheur de la faculté des langues et littératures étrangères de l’Université de Bucarest, enseignant de l’École doctorale de sciences sociales (EDSS/CEREFREA) de l’Université de Bucarest ;
  • – « Supports financiers des écoles doctorales » – un atelier animé conjointement par les 3 universitaires, avec également une présentation des possibilités offertes par le programme Erasmus+ par Mme Virginia Revenco, Représentante de ce programme en Moldavie.

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  Cette manifestation, pourvue d’un fort caractère technique, a donné lieu à des échanges très riches et de haut niveau du fait de l’actualité de cette question dans le contexte des réformes engagées actuellement en Moldavie dans le domaine des études doctorales.

  Ce putem învăţa din experienţa şcolilor doctorale din Romania?

  În zilele de 5-6 decembrie 2014 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, în comun cu Antena din Chişinău a Agenţiei Universitare a Francofoniei, Centrul Francofon de Cercetare avansată în ştiinţe sociale din Bucureşti si Universitatea Bucureşti, a organizat la Chişinău atelierul „Crearea şi gestionarea unei şcoli doctorale: exemplul universităţilor membre AUF din România”

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  La acest eveniment au participat în calitate de lectori profesori de la Universitatea din Bucureşti (profesorii doctori Lazăr Vlăsceanu şi Radu Toma, asistent doctor Dragoş Jipa), unii din care cu contribuţii importante în configurarea cadrului de desfăşurare a studiilor doctorale în România. Ei au prezentat, într-un mod interactiv, experienţa şcolilor doctorale din instituţia proprie şi din România, dar şi viziunea lor asupra diferitor aspecte ale doctoratului, ilustrând toate acestea şi cu exemple de bune practici internaţionale (vezi programul evenimentului).

  Majoritatea opiniilor experţilor sunt în consonanţă cu obiecţiile / propunerile Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare pe marginea proiectelor documentelor din domeniul educaţiei care au fost dezbătute anul acesta şi care vizează studiile doctorale (Codul educaţiei, Regulamentul de organizare a studiilor superioare de doctorat).

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  Menţionăm doar câteva opinii importante, exprimate în cadrul atelierului:

  – doctoratul reprezintă învăţare prin cercetare, iar îmbinarea acestor două elemente (învăţare şi cercetare) este factorul cel mai important la organizarea acestui ciclu al învăţământului superior;

  – studiile doctorale sunt o continuare logică a celorlalte cicluri ale învăţământului superior şi ar trebui să existe o corelare între reglementările şi politicile promovate la diferite niveluri (inclusiv a nomenclatoarelor specializărilor) , iar ideal ar fi ca selecţia viitorilor doctoranzi să înceapă la ciclul de masterat;

  – la nivel naţional ar trebui să existe un cadru general de funcţionare a doctoratului, iar fiecare instituţie organizatoare de doctorat (IOD) să aibă posibilitatea de a dezvolta propriile reglementări, adică acordarea unei autonomii largi IOD, dar însoţită de o evaluare externă obiectivă şi sancţionare dură în caz de neasigurare a calităţii, încălcare a codului deontologic;

  – important este ca în şcolile doctorale să domine o atmosferă democratică, de toleranţă, de libertate de gândire, parteneriat, dar nu de subordonare, între conducătorul de doctorat şi doctorand, de posibilitate ca doctorandul să-şi poată alege o temă de cercetare cât mai apropiată sufletului lui; – evaluarea şcolilor doctorale ar trebui să fie efectuată în baza unor rezultate cu elemente de noutate recunoscute internaţional (articole, brevete etc.), întrucât ştiinţa este universală şi tot mai internaţionalizată;

  – şcoala doctorală reprezintă o comunitate de cercetători consacraţi şi doctoranzi, care facilitează cooperarea pe plan intern şi internaţional; sunt evidente avantajele şcolilor pluridisciplinare şi a celor care facilitează schimbul de cunoştinţe, iar de aici reiese necesitatea unor şcoli doctorale mari, care să asigure masa critică necesară la tot mai mulţi indicatori;

  – studiile doctorale nu ar trebui să se limiteze doar la pregătirea specialiştilor pentru cercetare şi învăţământul superior, iar de aici reiese necesitatea organizării doctoratului profesional nu doar în domeniile artelor şi sportului, ci şi în alte domenii ştiinţifice şi profesionale, ceea ce ar deschide doctoratul spre piaţa muncii;

  – cursurile avansate şi alte activităţi în cadrul şcolilor doctorale ar trebui să fie instrumente pentru formarea competenţelor şi susţinerea tezei, iar doctorandul ar trebui să-şi poată alege ceea de ce el are nevoie la moment, dar şi pentru viitor, împreună cu conducătorul de doctorat (fără examene de doctorat);

  – activităţile ştiinţifice nu ar trebui obligatoriu cuantificate în credite transferabile, inclusiv din cauză că fiecare doctorand are un traseu individual de pregătire a tezei de doctorat, iar faptul că nu va acumula creditele stipulate – nu ar trebui să fie un impediment în susţinerea tezei, principalul e ca să fie realizată o teză de doctorat valoroasă din punct de vedere ştiinţific;

  – pregătirea cadrelor prin doctorat nu trebuie să se facă după anumite calapoade, ci să se orienteze spre pregătirea unor cadre creative, caracteristica principală a cărora să fie originalitatea în gândire, capacitatea de a găsi soluţii originale problemelor;

  – de mare importanţă este asigurarea mobilităţii doctoranzilor din diferite fonduri, burse etc. , fapt care asigură circularea ideilor, asimilarea de către doctoranzi a noilor achiziţii ale ştiinţei, o altă viziune asupra problemelor, în acest context se înscrie şi doctoratele prin cotutelă; de real folos sunt experienţele universităţilor din România în pregătirea cadrelor prin cotutelă cu universităţi din ţările UE, SUA, Canada, de asemenea, existenţa unor burse internaţionale gen „Eugen Ionesco” prin intermediul cărora doctoranzii pot acumula experienţe în cele mai diverse universităţi ale lumii:.

  – finanţarea prin granturi doctorale ar trebui să prevadă toată diversitatea de cheltuieli la pregătirea unui doctorand: bursă, remunerarea conducătorului de doctorat, cheltuieli pentru echipament, cheltuieli de regie, cheltuieli de mobilitate etc.

  În concluzie, a fost un eveniment foarte util în contextul reformei studiilor doctorale în Republica Moldova pentru responsabilii cu doctoratul de la universităţi care au participat la atelier, chiar dacă ar fi fost şi mai bine ca aprobarea Regulamentului studiilor doctorale de către guvern să fi fost precedată de această discuţie şi să fi fost luate în consideraţie opiniile exprimate în cadrul atelierului de lucru.

  Direcţia politici şi monitorizare doctorat a CNAA

  Au fost prezentate totalurile organizării procesului de admitere la studii superioare de doctorat 2015-2016

  Pe 17 februarie 2016, la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, factori de decizie ai Ministerului Educației și directorii Școlilor doctorale s-au întrunit într-o ședință de informare și totalizare privind desfășurarea admiterii la ciclul III de studii, în conformitate cu noul cadru normativ. Ședința a fost organizată de Ministerul Educației, în contextul finalizării procesului de admitere la studiile de doctorat 2015-2016.

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  În deschiderea ședinței, ministrul educației Corina Fusu a accentuat că organizarea ciclului III de studii în cadrul Școlilor doctorale constituie o noutate pentru Republica Moldova, fiind însă o practică utilizată în statele UE. ”Regruparea unităților de cercetare în Școli doctorale are scopul de a optimiza procesul de formare a cercetătorilor, asigurând la nivel național respectarea specificului disciplinelor, coordonarea și armonizarea competențelor. Programele de formare în cercetare trebuie adaptate, astfel încât să le ofere doctoranzilor sprijinul necesar pentru dezvoltarea calificărilor și integrarea în lucru, fie acesta academic, instituțional sau privat. În context, responsabilitatea conducătorilor și a profesorilor antrenați în activitatea Școlilor doctorale este maximă, de aceea întrunirea de astăzi este de o reală utilitate, pentru că va contribui la stabilirea obiectivelor pentru următoarele etape ale implementării reformelor în domeniul respectiv”, a precizat ministrul educației.

  În cadrul reuniunii, Direcția Învățământ Superior și Dezvoltare a Științei a Ministerului Educației a prezentat un raport de totalizare, în care se menționează că planul de admitere la studii de doctorat 2015-2016 prevede un număr total de 320 de granturi finanțate de la bugetul de stat – cu 17 mai multe față de anul 2014. Dintre acestea, 307 granturi sunt oferite pentru doctoratul științific, iar 13 granturi – pentru doctoratul profesional.

  Pentru sesiunea de admitere 2015-2016 au fost depuse 663 de proiecte pentru competiție, dintre care au corespuns criteriilor de selectare și au fost aprobate pentru a participa la competiția de granturi doctorale – 595 de proiecte științifice.

  Spre deosebire de anii precedenți, planul de admitere a fost reconceptualizat, repartizarea cotelor de înmatriculare fiind pe domenii de studii, și nu pe specialități și instituții. Ținând cont de obiectivele strategice ale țării, de situația cercetării pe anumite domenii, dar și de solicitările de pe piața națională și internațională a muncii, au fost oferite mai multe granturi pentru științele agricole, științe inginerești și tehnologii, științe umaniste, studiul artelor și culturologie.

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  Granturile oferite Școlilor doctorale au fost distribuite în baza rezultatelor competiției naționale, la care au participat autorii proiectelor științifice validate. La procesul de evaluare a aplicațiilor pentru granturi doctorale, Ministerul Educației a utilizat criterii în conformitate cu practicile internaționale și a recurs la experți independenți.

  Dr. Nicolae Chicuș, rector al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, a afirmat că îmbunătățirea modalității de admitere și desfășurare a ciclului III de studii ar fi trebuit să înceapă cu mulți ani în urmă. Deși orice schimbare întâmpină un anumit grad de rezistență, este îmbucurător faptul că acest proces a demarat.

  În cadrul ședinței a mai fost abordată procedura de autorizare provizorie a Școlilor doctorale, iar UPS ”Ion Creangă” și-a prezentat experiența privind implementarea reformelor în domeniul studiilor superioare de doctorat.

  Reamintim că procesul de admitere la studiile de doctorat a avut loc în perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016, la toate instituțiile de învățământ care oferă programe doctorale. Studenții admiși anul acesta la ciclul III sunt prima generație de doctoranzi înmatriculați conform noilor cerințe.

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  Doctorat și Postdoctorat UPS „Ion Creangă”

  Sursa : http://www.edu.gov.md

 • Candidații se pot înscrie la 3 Școli doctorale:


 • Concursul pentru admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat, pentru anul de studii 2020-2021

  Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” anunță admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2020-2021:

  Candidații se pot înscrie la 3 Școli doctorale:

  Domeniul Științific Școala Doctorală Specialitățile
   

   

   

   

   

  5. Științe Sociale și economice

   

   

   

   

   

  Științe ale Educației

  531.01 Teoria generală a educației
  531.02 Management educațional
  531.03 Pedagogie istorică
  531.04 Pedagogie socială
  532.01 Didactica preșcolară
  532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățămînt
  533.01 Pedagogie universitară
  533.02 Pedagogie vocațională
  533.03 Pedagogia adulților
  534.01 Pedagogie specială
  Psihologie 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională
  511.06 Psihologia specială
   

   

   

  6. Științe Umaniste

   

   

  Istorie.

   Patrimoniu Cultural. Modernitate

  611.01 Istoria Moldovei (pe perioade)
  611.02 Istoria românilor (pe perioade)
  611.03 Istoria universală (pe perioade)
  611.04 Teoria și metodologia științelor istorice
  611.05 Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural și național
  611.06 Documentologie și arhivistică
  611.07 Istoria științei și tehnicii (pe domenii)
  612.01 Etnologie
  613.01 Arheologie

  Actele necesare pentru admitere:

  • fișa de înscriere (conform modelului)
  • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
  • la concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 8,0;
  • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  • scrisoare de recomandare a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
  • curriculum vitae Europass;
  • copia buletinului de identitate;
  • 2 fotografii 3×4;
  • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea actelor depuse (forma liberă).

  Taxa de înscriere – 50 lei.

  Actele pot fi depuse online pe adresele: doctorat@upsc.md

  doctorat_upsc@yahoo.com


  Important!

  • La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă, pot candida numai persoane care activează în instituţii de învăţămînt sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.
  • Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată.
  • Taxa pentru un an de studii – 18 (optsprezece mii) lei MD, va fi achitată după înmatriculare.

   

  Cererile de admitere la concurs se depun în perioada :

  23 septembrie – 19 octombrie 2020

  pe adresa: str. I. Creangă 1, bl. 2, biroul 4, tel.: (+373) 22-35-84-72.

  Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 20-26 octombrie 2020.

           Studiile încep la 1 noiembrie 2020.

  Notă. Candidaţii la postdoctorat depun suplimentar:

  • copia legalizată a Diplomei de doctor în ştiinţe;
  • lista lucrărilor publicate după susţinerea tezei de doctor.

   

  Concursul pentru admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat, pentru anul de studii 2019-2020

  Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” anunță admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2019-2020:

  Candidații se pot înscrie la 3 Școli doctorale:

  Domeniul Științific Școala Doctorală Specialitățile
   

   

   

   

   

  5. Științe Sociale și economice

   

   

   

   

   

  Științe ale Educației

  531.01 Teoria generală a educației
  531.02 Management educațional
  531.03 Pedagogie istorică
  531.04 Pedagogie socială
  532.01 Didactica preșcolară
  532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățămînt
  533.01 Pedagogie universitară
  533.02 Pedagogie vocațională
  533.03 Pedagogia adulților
  534.01 Pedagogie specială
  Psihologie 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională
  511.06 Psihologia specială
   

   

   

  6. Științe Umaniste

   

   

  Istorie.

   Patrimoniu Cultural. Modernitate

  611.01 Istoria Moldovei (pe perioade)
  611.02 Istoria românilor (pe perioade)
  611.03 Istoria universală (pe perioade)
  611.04 Teoria și metodologia științelor istorice
  611.05 Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural și național
  611.06 Documentologie și arhivistică
  611.07 Istoria științei și tehnicii (pe domenii)
  612.01 Etnologie
  613.01 Arheologie

   

   Actele necesare pentru admitere:

  • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
  • la concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 8,0;
  • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  • scrisoare de recomandare a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
  • curriculum vitae Europass;
  • copia buletinului de identitate;
  • extras legalizat din carnetul de muncă;
  • 2 fotografii 3×4.

  Taxa de înscriere – 50 lei.

   

  Important!

  • La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă, pot candida numai persoane care activează în instituţii de învăţămînt sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.
  • Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată.
  • Candidaţii la doctorat susţin un interviu în baza referatului științific și a CV-ului.

   

  Cererile de admitere la concurs se depun în perioada :

  16 septembrie – 21 octombrie 2019

  pe adresa: str. I. Creangă 1, bl. 2, biroul 4, tel.: 022-35-84-72.

  Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 21-28 octombrie 2019.

            Studiile încep la 1 noiembrie 2019.

  Notă. Candidaţii la postdoctorat depun suplimentar:

  • copia legalizată a Diplomei de doctor în ştiinţe;
  • lista lucrărilor publicate după susţinerea tezei de doctor.

  Mai multe detalii accesați AICI.

   

   

 • SESIUNEA DOCTORAT

  Catedra Științe ale Educației și Management,

  anunță,

  20 mai (joi) și 21 mai (vineri) 2021 , blocul II,

  sala 35, ora 15.00,

  sesiunea de lichidare a restanțelor și

  de reactualizare a examenelor

  pentru doctoranzii înmatriculați până în anul 2015.


  Școala Doctorală Științe ale Educației din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, organizează în data de 06 mai 2021, ora  17.00, un seminar metodologic cu tema: Procedura de evaluare și susținere a tezei de doctorat. Probleme. Soluții. Practici. Seminarul este organizat pentru conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi din anul IV.

  Locația: Seminarul se va desfășura online pe platforma Google Meet.

  Agenda seminarului:

  17.00-17.15 Conectarea participanților

  Linkul de acces: meet.google.com/wit-dskq-uvv

  17.15 Informații generale despre activitatea Școlii Doctorale Științe ale Educației – Directorul Școlii Doctorale Ștințe ale Educației  dr., conf. univ. Raileanu Olga
  Schimb de experiență și bune practici
  17.30 Dr. hab., prof. univ., Cuznețov Larisa – cu referire la pregătirea  și desfășurarea  ultimei ședințe a Comisiei de indrumare și pregătirea pentru susținerea  finală în Comisia de Doctorat (din experiența susținerii primelor teze în Științe ale Educației )
  Dr., lect. univ., Oloieru  Anastasia – responsabilitățile doctorandului privind pregătirea dosarului pentru susținerea tezei de doctorat.
   Discuții, opinii, concluzii

   


  Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

  Candidat: BUGANU Diana-Alina

  Conducător științific: OLĂRESCU Valentina conf.univ.dr. 

  Tema tezei: INTERVENȚII PSIHOLOGICE ȘI LOGOPEDICE ÎN TULBURĂRI DE LIMBAJ ȘI COMUNICARE LA PREŞCOLARI

  Specialitatea: 511.06 – Psihologia specială

  Data: 02 aprilie 2021

  Ora: 13.00

  Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala 37

  Componența Comisiei de îndrumare:

  1. Gînu Domnica, conf.univ., dr.
  2. Rusnac Virginia, conf.univ., dr.
  3. Ciobanu Adriana, conf.univ., dr.

  Adnotarea tezei de doctor în psihologie poate fi consultată pe pagina web a Școlii Doctorale de Psihologie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

  Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma  Google meet, linkul de mai jos:

  https://meet.google.com/ayp-qjgv-ngx


  ADNOTARE (PDF)

  Cuvinte-cheie: nivel de dezvoltare a limbajului, comunicare, tulburare de pronunție, dislalie polimorfă, funcție mnezică, funcții neuropsihice, procesare fonologică, program sistemic de intervenție psiho-logopedică, funcționare senzorio-motorie, procesare vizuo-spațială.

  Structura tezei: Teza este constituită din: adnotări, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 244 titluri, 9 anexe, 129 pagini de text de bază, 34 figuri și 79 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

  Cuvinte-cheie: nivel de dezvoltare a limbajului, comunicare, tulburare de pronunție, dislalie polimorfă, funcție mnezică, funcții neuropsihice, procesare fonologică, program sistemic de intervenție psiho-logopedică, funcționare senzorio-motorie, procesare vizuo-spațială.

  Domeniu de studiu: Psihologia comunicării și tulburărilor de limbaj.

  Scopul cercetării: elaborarea, implementarea și validarea eficienței unui program sistemic de intervenție psiho-logopedică, destinat remedierii tulburărilor de limbaj și comunicării, în baza studierii/evaluării particularităților dezvoltării limbajului și comunicării în relație cu funcția mnezică, la preșcolarii mari.

  Obiectivele cercetării: diagnosticul tulburărilor de pronunție, identificarea nivelului de dezvoltare a limbajului oral, memoriei și funcționării neuropsihice în contextul prezenței tulburărilor de pronunție, determinarea semnificației relației dintre tulburările de pronunție și funcționarea mnezică, la preșcolarii de 5-6 ani; elaborarea și implementarea unui program sistemic de intervenție psiho-logopedică axat pe dezvoltarea limbajului și comunicării, și a funcției mnezice la preșcolarii mari, în vederea remedierii tulburărilor de pronunție, evaluarea și aprobarea efectelor programului psiho-logopedic administrat.

  Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în: stabilirea fundamentelor teoretico-aplicative psihologice care stau la baza identificării unei modalități alternative de dezvoltare a limbajului și comunicării la preșcolarii de 5-6 ani, prin considerarea relației dintre tulburările de pronunție și memorie; evaluarea nivelului de dezvoltare a limbajului și comunicării orale și a memoriei cu evidențierea particularităților în dependență de categoria de preșcolari;  elaborarea, implementarea și aprobarea unui program sistemic de intervenție psiho-logopedic orientat spre remedierea tulburărilor de pronunție (dislalie polimorfă) la preșcolarii mari axat pe dezvoltarea limbajului și comunicării în raport cu funcția mnezică.

  Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată la nivel național s-a realizat studiul comparativ experimental al limbajului oral și comunicării, a funcției mnezice la copiii de vârstă preșcolară mare cu tulburări de pronunție (dislalie polimorfă) și la copii, de aceiași vârstă, cu dezvoltare tipică, în vederea delimitării și interpretării specificului dezvoltării limbajului și comunicării în relație cu funcția mnezică, pe fondul prezenței tulburărilor de pronunție; s-a stabilit o metodologie de evaluare și diagnoză a nivelului de dezvoltare a limbajului și functiei mnezice; s-a aplicat un program sistemic de intervenție psiho-logopedică de dezvoltare a limbajului și comunicării, și funcției mnezice, în vederea remedierii tulburărilor de pronunție (dislalie polimorfă) la preșcolarii mari; au fost elaborate recomandări pentru specialiștii interesați de terapia dislaliei polimorfe.

  Semnificaţia teoretică. Rezultatele investigației aduc un aport ştiinţei psihologice și logopedice cu noi informații raportate la cunoașterea relației dintre tulburările de pronunție și funcția mnezică la vârsta preșcolară mare; programul sistemic de intervenție psiho-logopedic poate servi drept reper metodologic în organizarea intervenției ce are în vedere remedierea tulburărilor de pronunție la preșcolarii mari.

  Valoarea aplicativă a lucrării: constă în programul sistemic de intervenție psiho-logopedică elaborat, implementat și verificat, util practicienilor, oferind un model alternativ de remediere, dezvoltare a limbajului și comunicării cu reper pe funcția mnezică (memorie); setul de metode selectate și propuse servesc la evaluarea limbajului oral și memoriei preșcolarilor cu tulburări de pronunție.

  Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Materialele rezultate sunt utilizate în procesul psiho-logo-terapeutic la nivel preșcolar; în procesul de formare continuă și complementară a psihologilor și logopezilor; sunt recomandate pentru pregătirea studenților în psihopedagogia specială și masteranzilor în logopedie UPSC ”Ion Creangă”  SESIUNEA DOCTORAT

  Catedra Științe ale Educației și Management anunță, 26 octombrie (luni) și 27 octombrie (marți) 2020, blocul II,

  sala 35, ora 14.00,

  sesiunea de lichidare a restanțelor și de reactualizare a examenelor

  pentru doctoranzii înmatriculați până în anul 2015.

     pentru informații suplimentare – catedra.st.educ@gmail.com

   

  SESIUNEA DOCTORAT

  Catedra Științe ale Educației și Management, anunță, 13 mai (miercuri) și 14 mai (joi) 2020 , blocul II,

  sala 35, ora 15.00,

  sesiunea de lichidare a restanțelor și de reactualizare a examenelor

  pentru doctoranzii înmatriculați până în anul 2015.


  Finale nationale moldave du concours « Ma Thèse en 180 Secondes » – édition 2020

  L’Antenne de Chisinau de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Europe centrale et orientale (ECO), en partenariat avec le Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Recherche et l’Agence Nationale d’Assurance de la Qualité dans l’Éducation et dans la Recherche (ANACEC), organise la 2ème édition de la finale nationale moldave du concours “Ma Thèse en 180 secondes (MT180)”. Elle se déroulera le 20 mai 2020 à Chisinau. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 30 avril 2020.

  L’appel à candidatures pour participer au concours national « Ma Thèse en 180 Secondes » 2020 est ouvert !

  Envoyez-nous vos candidatures jusqu’au 30 avril 2020 !

  Inscriptions au courriel : claudia.visan@auf.org

  Le concours MT180, qu’est-ce que c’est ?

  • ce concours permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un public profane et diversifié ;
  • chaque candidat a 3 minutes pour faire un exposé clairconcis et convainquant. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive!
  • ce concours est organisé dans plusieurs pays francophones dans le monde !
  • ce concours est organisé en République de Moldova par l’Antenne de l’AUF à Chisinau, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Recherche et l’Agence Nationale d’Assurance de la Qualité en Éducation et dans la Recherche ;
  • un jury notera les prestations des candidats et le public donnera également son avis ;
  • des prix pour tous les participants et les finalistes !

  Quels sont les critères de participation au concours MT180 ?

  • être inscrit ou avoir été inscrit dans un programme de doctorat, rattaché à un établissement d’enseignement supérieur moldave, de l’année universitaire en cours (2019-2020) ou avoir obtenu son doctorat pendant l’année universitaire 2018-2019 ;
  • avoir informé de sa participation au concours son directeur de thèse ;
  • présenter un état d’avancement suffisant du projet de recherche doctoral ;
  • s’exprimer en français.

  Venez faire découvrir au grand public votre projet de recherche !

  Retrouvez toutes les informations liées au concours dans le Cahier du candidat.


  Appel à candidatures pour les bourses doctorales et postdoctorales “Eugen Ionescu”

  L’Agence universitaire de la Francophonie lance l’appel à candidatures pour les bourses doctorales et postdoctorales “Eugen Ionescu”,

  disponible à l’adresse : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2019-2020/ .

  Délai de candidature : 16 février 2020.

  Public cible : doctorants et enseignants-chercheurs de toutes disciplines, rattachés à une université du réseau AUF dans un pays de l’OIF et en Algérie (excepté la Roumanie) souhaitant effectuer un stage de 3 mois en Roumanie, dans un des 26 centres universitaires d’accueil.

  Période de la mobilité : 04 mai à 31 juillet 2020.

  Prise en charge :

  * allocation mensuelle de 1000 EUR pour le postdoctorat et 800 EUR pour le postdoctorat

  * transport aller-retour

  * assurance santé-accident-rapatriement


  Stimați colegi și doctoranzi,

  Vă invităm să participați la Conferința internațională

  INTERDISCIPLINARITATE ȘI DIALOG MULTICULTURAL

  Conferința realizată în colaborare dintre UPSC și Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați.

  Conferința va avea loc pe 26 – 27 septembrie la UPSC.

  Înscrierea pentru participare se va face până pe data de 20 septembrie,
  adresa de e-mail limbasicomunicare@mail.ru.

  De asemenea, puteți solicita consultații de la coordonatorii de ateliere.
  Pentru mai multe informații accesați AICI.
  Coordonatori Ateliere accesați AICI.

  GO STYRIA RESEARCH SCHOLARSHIP at the University of Graz 2019/20 – call open now!

  Go Styria is a scholarship program for master and doctoral students as well as Post Docs interested in a short term research stay (max. 4 months) in the context of their master, doctoral thesis or Post-Doc research.
  The target region includes Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Hungary, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia, Turkey. Candidates selected for the program will be given the opportunity for a research period  at the University of Graz in order to then continue and conclude their studies / research at their home universities.
   
  WHO can apply?
  §  MASTER AND DOCTORAL students currently enrolled at universities in the target region and already working on their master or doctoral thesis.
  §  POST-DOCs who have completed their PhD program with excellent results. The completion of the doctorate should not be older than 1 year at time of application.
   
  For details on eligibility criteria, application process and documents as well as contact for further questions please refer to our  program website: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/
   
  PROGRAM-Deadline for scanned application documents: 8 April 2019, 1pm CET
   
  *********************************************************************
  Mediha Ohranović, BA. MA.
  Büro für Internationale Beziehungen / International Relations Office
  Karl-Franzens-Universität Graz / University of Graz
  Mailing address: Universitätsplatz 3, A-8010  Graz, AUSTRIA
  Visiting address: Strassoldogasse 10, A-8010 Graz, AUSTRIA
  T: ++43 (0)316 – 380 – 2214
  F: ++43 (0)316 – 380 – 9155
  Email: 
  mediha.ohranovic@uni-graz.at

  Civil Society Scholar Awards

  2019–2020

   Open Society Scholarship Programs

  TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 29 MARTIE 2019

  Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA) susţine mobilitatea academică internaţională pentru a oferi suport doctoranzilor şi cadrelor academice universitare în facilitarea accesului la resursele care vor contribui la o cercetare calitativă din punct de vedere social şi educaţional în ţara de reşedinţă.

  Sunt eligibili programului:

  • Studenţii doctoranzi din domeniile eligibile de studii de la universităţi acreditate din ţara natală sau de peste hotare;
  • Cadrele academice universitare care predau cu normă deplină (titlul de master este obligatoriu) la una dintre instituţiile de învăţământ superior din ţara natală.

   Aplicanţii trebuie să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM.

  Programul va finanţa proiecte academice internaţionale de scurtă durată, precum: cercetare (colectarea datelor); vizite de cercetare la biblioteci, arhive sau universităţi; dezvoltarea cursurilor/curriculumului; colaborare internaţională care va rezulta în publicaţii internaţionale.

  Orice domenii de studii/predare din cadrul ştiinţelor socio-umaniste sunt eligibile, dar în special cele legate de: drept, justiţie şi guvernare; dezvoltare sustenabilă şi managementul resurselor naturale; drepturi economice şi abilitarea celor nevoiaşi; sănătatea publică; asistenţa socială şi dezvoltarea comunităţii; politici şi drepturi în media; educaţie incluzivă; studii post-conflict; drepturile omului.

  • Durata proiectului: între 2 – 12 luni
  • Perioada proiectului: 1 septembrie 2019 –31 august 2020
  • Solicitări maxime de finanţare: $15,000

  Pentru informaţii detaliate privind programul, instrucţiunile şi formularul de aplicare, vă rugăm să accesaţi https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-scholar-awards.        

  Pentru detalii, contactaţi Centrul de Informaţii Universitare, str. Al. Puşkin 16, or. Chişinău, tel: (022) 221172, 068220072, www.eac.md.


  Concursul național “TEZA MEA DE DOCTORAT ÎN 180 DE SECUNDE”

  Reprezentanța din Chișinău a Agenției universitare a Francofoniei (AUF), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, lansează concursul național «Teza mea de doctorat în 180 de secunde». Concursul este destinat doctoranzilor și cercetătorilor vorbitori de limbă franceză. Candidaturile pentru participare la concurs pot fi depuse în perioada 1 februarie – 15 aprilie 2019.

  Detalii la http://anacip.md/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/368-concursul-national-teza-mea-de-doctorat-in-180-de-secunde  Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi

  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs, în vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 161 din 15.02.2008 (cu modificările ulterioare). În acest context, solicităm respectuos prezentarea până la data de 12 octombrie 2018 a dosarelor de participare. Pentru mai multe informații accesați aici.


  SESIUNEA DOCTORAT

  anul IV

  Catedra Psihologie,

  anunță sesiunea doctorat, anul IV de studii

  08 noiembrie ( joi) și 09 noiembrie ( vineri) 2018 , blocul II, sala 37, ora 14.00.


  L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale a le plaisir de vous informer que l’appel à candidatures pour les bourses doctorales et postdoctorales “Eugen Ionescu” 2018-2019 a récemment été lancé sur notre site.

  Il est disponible à l’adresse : https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-postdoctorale-eugen-ionescu-2018-2019/

  Délai de candidature : 4 novembre 2018.

  Public cible : doctorants et enseignants-chercheurs de toutes disciplines, rattachés à une université du réseau AUF dans un pays de l’OIF et en Algérie (excepté la Roumanie) souhaitant effectuer un stage de 3 mois en Roumanie, dans un des 25 centres universitaires d’accueil.

  Période de la mobilité : mars à juillet 2019.

  Prise en charge :

  * allocation mensuelle de 1000 EUR pour le postdoctorat/800 EUR pour le doctorat

  * transport aller-retour

  * assurance santé-accident-rapatriement

  N’hésitez pas à diffuser cet appel si vous connaissez des personnes intéressées et qui correspondent aux critères de sélection.

  La liste des universités d’accueil est indiquée dans l’appel. Quant aux thématiques, elles sont à titre indicatif pour les éventuels candidats. Il se peut qu’ils proposent eux-mêmes des sujets de recherche.

   

  Conferința științifică anuală a doctoranzilor Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, ajunsă la a 25-a ediție, a avut loc cu succes în data de 17 mai 2018.
  Felicitări, Doctorat UPS “Ion Creangă”, dragi doctoranzi, pentru succesele remarcabile.

  Comunicat de presă

  Moldova și Franța inițiază două proiecte importante în domeniul patrimoniului cultural

  O nouă colaborare moldo-franceză în domeniul patrimoniului cultural este stabilită pentru următorii trei ani de către Agenția de Inspectare și Restaurare a monumentelor (AIRM), Departamentul Vendee (Franța) și Ambasada Franței la Chișinău. În cadrul acestei colaborări, studenții de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” vor fi instruiți de către experți francezi în domeniul patrimoniului cultural, managementului și turismului și vor face vizite de documentare în Franța.

   

  http://agora.md/stiri/45680/moldova-si-franta-initiaza-doua-proiecte-importante-in-domeniul-patrimoniului-cultural-

  http://www.infotag.md/culture-ro/263282/

  http://tvrmoldova.md/cultura/republica-moldova-franta-parteneriat-in-domeniul-patrimoniului-cultural/

  http://www.ipn.md/ro/societate/91259

  https://stiri.md/article/social/parteneriat-moldo-francez-in-domeniul-patrimoniului-cultural

   

  În atenția doctoranzilor și postdoctoranzilor

  Conferința științifică anuală

  a doctoranzilor va avea loc pe data de 17 mai 2018, ora 14.00, Sala Senatului.
  Titlurile comunicărilor vor fi prezentate până la 30 aprilie 2018 la adresa: doctorat_upsc@yahoo.com.

  Articolele științifice ale doctoranzilor, însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific, vor fi prezentate până la 30 aprilie 2018 în variantă electronică la adresa: doctorat_upsc@yahoo.com și pe suport de hârtie la Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale (blocul 2, biroul 7).

  Cerințele privind redactarea articolelor

  La tehnoredactarea lucrării (realizată în Word) urmează a fi respectate următoarele cerinţe:

  • dimensiunea articolului: 8 – 10 pagini A5;
  • adnotarea și cuvintele-cheie se prezintă în limbile română și engleză;
  • bibliografia se realizează conform cerințelor CNAA;
  • caracterele – Times New Roman;
  • dimensiunile caracterelor -12;
  • spaţiul între rânduri – 1,15;
  • margini: sus/jos/dreapta/stânga – 1,5 cm;
  • titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD); sub titlu, la dreapta, se va scrie numele autorului (BOLD, ITALIC).

  *Materialele neredactate și cele care nu vor întruni cerințele stipulate nu vor fi acceptate.

   

  Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale

  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

  str. Ion Creangă, 1, bl.2, bir.7. MD-2069, Chișinău, R. Moldova

  Tel.:+373 22/ 35 84 72

   


  Burse de excelență a Guvernului și Burse nominale (pe domenii) pentru studenți-doctoranzi

  În vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii)pentru studenți-doctoranzi, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării solicită, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 161 din 15.02.2008 (cu modificările ulterioare), prezentarea, până la 15 noiembrie 2017, a dosarelor de participare.

  Mai multe informații accesați aici


  În atenția doctoranzilor

    Conferința științifică anuală

  a doctoranzilor va avea loc pe data de 19 mai 2017, ora 14.00, Sala Senatului.
  Comunicările vor fi prezentate până la 20 martie 2017 în variantă electronică și pe suport de hârtie la Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale
  (doctorat_upsc@yahoo.com)

  Articolele vor fi însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific.

  Cerințele privind redactarea articolelor

  La tehnoredactarea lucrării (realizată în Word) urmează a fi respectate următoarele cerinţe:

  • dimensiunea articolului: 8 – 10 pagini A5;
  • adnotarea și cuvintele-cheie se prezintă în limbile română și engleză;
  • bibliografia se realizează conform cerințelor CNAA;
  • caracterele – Times New Roman;
  • dimensiunile caracterelor -12;
  • spaţiul între rânduri – 1,15;
  • margini: sus/jos/dreapta/stânga – 1,5 cm;
  • titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD); sub titlu, la dreapta, se va scrie numele autorului (BOLD, ITALIC).

  *Materialele neredactate și cele care nu vor întruni cerințele stipulate nu vor fi acceptate.

  Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale

  Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”

  str. Ion Creangă, 1, bl.2, bir.7. MD-2069, Chișinău, R. Moldova

  Tel.:+373 22/ 35 84 72


  Concurs pentru obținerea Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii), pentru doctoranzi, pe anul 2017

  În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii), pentru doctoranzi (Hotărîrea Guvernului nr.161 din 15.02.2008 şi cu modificările şi completările din Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 02.09.2009) aducem la cunoştinţă despre demararea concursului de obţinere a burselor nominalizate, pentru anul 2017.

  La concurs pot participa doctoranzii anului II şi III de studii, învăţămînt de zi, bursieri din instituţiile de Stat cu activitate de doctorat.

  Criteriile de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) sunt stipulate în Regulamentul nominalizat.

  Dosarele vor conţine: Fişa de evidenţă a doctorandului, demersul senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei cu activitate de doctorat/Școlii doctorale, lista lucrărilor publicate şi copiile acestora, participărilor la seminare, conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, brevete de invenţie, certificatul de note la examenele de doctorat, CV-ul şi buletinul de identitate, copie.

  În context, rugăm conducătorii instituţiilor cu activitate de doctorat/Școlilor doctorale să asigure transparenţa selectării candidaţilor. Dosarele se vor depune la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, bd. Ştefan cel Mare 1, biroul 326, în perioada 25 octombrie – 10 noiembrie 2016.

  Fişa de evidenţă a doctorandului, Formular, se anexează.

  Telefon de contact: 022 54 63 82;

  Orarul sesiunii anul I

  Orarul sesiunii anul II, III, IV


  În atenția doctoranzilor

  Conferința științifică anuală

  a doctoranzilor va avea loc pe data de 19 mai 2016.
  Comunicările vor fi prezentate până la 15 aprilie 2016 în variantă electronică și pe suport de hîrtie la Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale
  (
  doctorat_upsc@yahoo.com )

  Articolele vor fi însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific.

  Cerințele privind redactarea articolelor

  La tehnoredactarea lucrării (realizată în Word) urmează a fi respectate următoarele cerinţe:

  • dimensiunea articolului: 4- 6 pagini A5, inclusiv adnotare și bibliografie;
  • adnotarea se prezintă în limba engleză;
  • bibliografia se realizează conform cerințelor CNAA;
  • caracterele – Times New Roman;
  • dimensiunile caracterelor -12;
  • spaţiul între rânduri – 1,15;
  • margini: sus/jos/dreapta/stânga – 1,5 cm;
  • titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD); sub titlu, la dreapta, se va scrie numele autorului (BOLD, ITALIC).

  *Materialele neredactate și cele care nu vor întruni cerințele stipulate nu vor fi acceptate.

  Departamentul Doctorat și Post-doctorat

  Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”

  str. Ion Creangă, 1, bl.2, bir.7. MD-2069, Chișinău, R. Moldova

  Tel.:+373 22/ 35 84 72 /


  Concursul proiectelor științifice în cadrul Școlilor Doctorale ale UPSC

  În perioada 27 februarie – 29 martie 2016 se anunţă concursul proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolilor Doctorale UPSC  în vederea participării la competiţia naţională a proiectelor ştiinţifice privind repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul de studii 2016-2017.

  Pentru participare la concurs, până pe 29 martie,  conducătorii de doctorat vor prezenta Consiliului Şcolii Doctorale dosarele care vor include:

  1. Curriculum vitae (Europass).
  2. Copia certificatului sau dispoziţiei CNAA privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat.
  3. Lista lucrărilor ştiinţifice, ştiinţifico-metodice şi didactice pentru ultimii 10 ani.
  4. Lista persoanelor cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii proiectului, dar care nu au susţinut teza de doctorat, anul înmatriculării, specialitatea şi tema tezei.
  5. Lista persoanelor cu tezele de doctor susţinute, tema tezei, anul înmatriculării şi anul susţinerii.
  6. Lista şi numărul de granturi doctorale solicitate.
  7. Temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care vor fi implicaţi doctoranzii.

  Directorii Școlilor Doctorale vor prezenta CȘSUD dosarele și extrasul din procesele verbale, pentru aprobare ulterioară în Senat și depunere la ME.

  Metodologia privind repartizarea granturilor doctorale poate fi găsită aici : Ordin

 • Președintele Consiliului Științific: Ciorbă Constantin

  Metodist-coordonator: Hmura Irina

  str. I. Creangă 1, bl. 2, biroul 7,

  tel.: (022)-35-84-72

  E-mail: doctorat@upsc.md, doctorat_upsc@yahoo.com.