Secția Administrare și Gospodărire

  • Secția Administrare și Gospodărie  este subdiviziune componentă a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", care funcționează în conformitate cu Statutul universității în vederea asigurării bunei funcționari a blocurilor de studii, căminelor studențești, a rețelelor termice, păstrarea și întreținerea ordinii pe teritoriul universității și efectuarea reparațiilor în vederea îmbunatățirii spațiilor din cadrul universității.

  • Șeful secție  –  Rotaru Tudor

    Blocul 4

    Telefon de contact:   0 22 35 83 50

    email: sag@upsc.md

    sag.anticamera@mail.ru