Despre

 • Secția de Ghidare, Consiliere în Carieră și Educație Artistică a fost constituită în anul 2015 ca Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră, iar în urma deciziei Senatului din 03.01.2019 redenumit în Secția de Ghidare, Consiliere în Carieră și Promovarea Imaginii (SGCCEA).

  Misiunea SGCCEA constă în:

  • orientarea şi proiectarea carierei,
  • consiliere în carieră,
  • consultanţă în formarea şi integrarea socioprofesională a tinerilor,
  • proiectarea, realizarea evenimentelor cultural-artistice la nivel instituţional.

  Finalitățile SGCCEA sunt:

  1. formarea nevoii de proiectare a carierei, a sistemului de valori și competențe ce facilitează integrarea socio-profesională;
  2. cunoașterea potențialului individual al beneficiarului;
  3. formarea unei viziuni clare și realiste asupra posibilităților de formare profesională și angajarea în câmpul muncii;
  4. formarea unei optici de marketing vocațional axată pe consumator (angajator) și deținerea unor modalități de promovare.
  5. promovarea şi coordonarea activităţilor cultural-artistice menite să favorizeze calitatea procesului educativ în rândul studenţilor.
  6. Promovarea imaginii universității pe plan național și internațional.

  Coordonarea activităţilor SGCCEA se realizează la nivel:

  Intern:

  • decanatele facultăţilor.
  • SAS
  • sindicatele studenţeşti.
  • DACDC

    Extern:

  • ANOFM
  • structurile similare din sistemul educaţional din RM.
  • entităţile socio-economice şi asociaţiile ONG.
  • foştii absolvenţi, potenţiali angajatori din mediul preuniversitar și economic.

  Beneficiarii Secției sunt:

  1. Absolvenţii de liceu şi colegii, viitori studenţi ai UPS „I. Creangă”;
  2. Studenţii şi masteranzii ai UPS „I. Creangă”;
  3. Instituţiile preuniversitare / entităţile economice angajatoare.

 • Secția Ghidare, Consiliere în Carieră și Promovarea Imaginii a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

  Chișinău, str. Ion Creangă, 1, MD-2069

  Șef: Popescu Cristina, lector

   Email: cgcreanga@mail.ru

  Email: sgc@upsc.md

  Tel: 069 673 725