Consiliu de administrare

Componența consiliului de administrare

 1. Barbăneagră Alexandra – rector U.P.S. “Ion Creangă” din Chișinău
 2. Armaşu Ludmila prorector pentru Activitatea Științifică și Relații Internaționale
 3. Solcan Angela prorector pentru Activitatea Didactică
 4. Ciorbă Constantin
 5. Garştea Nina
 6. Culea Stelian– şeful Departamentului Managementului Procesului de Instruire, secretarul Consiliului
 7. Ojog Rodica – şef Direcţie Economico-Financiară şi Gestiune
 8. Rotaru Tudor – şeful Secţiei  Administrare şi Gospodărie
 9. Simac Ana – decanul Facultăţii Arte Plastice şi Design
 10. Topor Gabriela – decanul Facultăţii Filologie
 11. Țap Elena – decanul interimar al Facultății Formare Continuă
 12. Aureli Tverdohleb – decanul interimar al Facultăţii Istorie şi Geografie
 13. Solcan Angela – decanul Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine
 14. Verdeș Angela – decanul interimal al Facultăţii Psihologie şi PPS
 15. Ciobanu Valentina – decanul interimar al Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei  și Informatică
 16. Cecan Roman-șef Centrul Tehnologii Informaționale
 17. Scherlet Ecaterina – directorul bibliotecii
 18. Chicu Silvia – preşedintele Comitetului Sindical al Colaboratorilor
 19. Armaşu Ludmila – preşedintele Consiliului Știinţific
 20. Culea Uliana– președintele Sindicatului Studențesc
 21. Andrițchi Ana – preşedintele Senatului Studenţesc

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, din 28.05.2015