Proiecte

FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI, CIFRUL 20.80009.0807.37, DIRECTOR DE PROIECT, DR. GONȚA VICTORIA

 

 


ASPECTE PSIHOSOCIALE ALE SECURITĂȚII PSIHOLOGICE ȘI MANIFESTĂRILE EI ÎN PLAN SOCIAL LA COPII, CIFRUL 20.80009.0807.31, DIRECTOR DE PROIECT, DR. SANDULEAC SERGIU

 

 


ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA MANUALELOR DIGITALE INTERACTIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, CIFRUL 20.80009.0807.25, DIRECTOR DE PROIECT, DR. CHIRIAC TATIANA

 

 


ALFABETIZAREA TERMINOLOGICĂ A ELEVILOR DE GIMNAZIU, CIFRUL 20.80009.1606.07, DIRECTOR DE PROIECT, DR. COSOVAN OLGA

 

 


CERCETAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC MEDIEVAL DIN REPUBLICA MOLDOVA, CIFRUL 20.80009.1606.06, DIRECTOR DE PROIECT, DR. MUSTEAȚĂ SERGIU

 

 

 


TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA – COMPASS

 


ELEVATING THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA (ELEVATE)

 


CONSOLIDAREA COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI PENTRU MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 


“SUPORT PENTRU FORTIFICAREA CAPACITĂȚILOR CENTRULUI NA”IONAL DE INOVAȚII DIGITALE-Clasa Viitorului” (CNIDE)