Publicații

Revista de Științe Socioumane

Revista de Științe Socioumane

Ediţie didactico-metodică a Universităţii pedagogice de Stat „Ion Creangă”

[… continuare…]

Revista Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială

Revista Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială

Revista facultăţii Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

[… continuare…]

Revista PLURAL a Facultății Istorie și Geografie

Revista PLURAL a Facultății Istorie și Geografie

Revista facultăţii Istorie și Geografie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

[… continuare…]