Prezentare Cămine

         Căminele sunt unități în administrarea și folosința Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (în continuare UPSC), în care se asigură condiții de trai și studiu pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, auditori ai cursurilor de perfecționare, cu domiciliul stabilit în afara Chișinăului și suburbiei. În limita locurilor disponibile, colaboratorii titulari ai UPSC, în cazul lipsei unui spațiu locativ în proprietate în localitatea dată, poate beneficia de loc de trai (cameră) în căminele pentru studenți, masteranzi și doctoranzi.
        Studenții, masteranzi, doctoranzii căsătoriți (ambii studenți, masteranzi, doctoranzi la învățământul de zi în instituția respectivă) pot beneficia la cerere de cameră de locuit, în limita locurilor disponibile în căminele UPSC. Studenții, masteranzii, doctoranzii străini, înmatriculați în baza acordurilor bilaterale, beneficiază, la cerere, de loc în cămine în afara concursului. La cazarea locatarilor se vor respecta normele sanitare conform regulamentului-cadru, dar se acceptă cazarea pe locuri suplimentare cu acordul locatarilor și la cererea acestora.
         Spatiile de locuit în căminele din subordinea UPSC (camerele) se dotează conform următoarelor norme minime:
 • un pat cu saltea/persoană;
 • un compartiment/dulap/odaie;
 • o masă/odaie;
 • un scaun/odaie;
 • alt inventar.
            În scopul asigurării condițiilor de trai, studii și agrement, în căminele din subordinea UPSC se amenajează următoarele spatii auxiliare de uz comun:
 • bucătării;
 • sală de lectură;
 • baie, lavoar, WC;
 • sală pentru activități de agrement;
 • sală de calculatoare;
 • telefon;
 • alte posibilități.
         Universitatea este obligată să doteze spatiile auxiliare de uz comun cu un minimum de inventar și utilaj necesar, conform normelor în vigoare. Blocurile căminelor din subordinea UPSC, utilajul și inventarul pus la dispoziția locatarilor constituie patrimoniul statului. Se interzice utilizarea spatiilor de locuit din cămine pentru activități comerciale sau orice alte activități în afara procesului de învățământ.

Pentru mai multe informații accesați regulamentul de funcționare a căminelor de mai jos.