Absolvenți

Campaniei naționale „Vreau să devin pedagog”

Miercuri, 03.04.2019, ora 1130, blocul de studii I, aula 102, va avea loc întâlnirea cu studenții – absolvenți, promoția 2019, ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în cadrul campaniei naționale „Vreau să devin pedagog” (Facilități tinerilor specialiști de la programele de studiu în domeniul EDUCAȚIE).

La eveniment vor participa:

 1. Chicuș Nicolae, rectorul UPS „Ion Creangă” din Chișinău;
 2. Cutasevici Angela, secretar de stat în domeniul educației, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova;
 3. Ceban Eudochia, consultant în cadrul Direcției învățământ profesional tehnic, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova.

 

Secția ghidare, consiliere în carieră și educație artistică

Pentru mai multe informații accesați AICI.


Marți, 27 noiembrie 2018, ora 13:00 în sala 101, bl.1 a avut loc Seminarul de ghidare și consiliere în carieră cu genericul Drepturile tânărului specialist.

Au vorbit:

 1. Chicuș Nicolae, rectorul UPS „Ion Creangă”;
 1. Ceban Eudochia, consultant în cadrul Direcției învățământ profesional tehnic, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova;
 2. Arnaut Ana, șef sector instituții universitare și științifice a Federației Sindicatului Educației și Științei;
 3. Donțu Veronica, specialist principal, metodist resurse umane a Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău;
 4. Spînu Iurie, juristul UPS „Ion Creangă”;
 5. Armanu Ion, locotenent-colonel, șef al secției educație și protecție socială.  Departamentul trupelor de carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne.

 

În cadrul seminarului au fost descrise conceptele-cheie: tânăr specialist, adeverință de plasare în câmpul muncii, contract individual de muncă, indemnizație unică, compensație pentru unele cheltuieli, spor pentru materiale didactice, reducere la 75% a normei didactice.

Absolvenților li s-au comunicat drepturile și obligațiunile tânărului specialist, fiind abordate următoarele acte legislative:

 • Codul educației nr. 152 din  17.07.2014;
 • Codul Muncii Nr. 154 din  28.03.2003;
 • Hotărârea de Guvern nr. 923 din 04 septembrie 2001 cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat;
 • Hotărârea de Guvern nr. 802 din 29 octombrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului;
 • Convenția Colectivă nr. 444 din 23.03.2016 (nivel de ramură) pe anii 2016 – 2020;
 • Metodologia de repartizare a timpului de muncă, aprobată prin ordinul MECC nr. 634/2017.

Totodată, absolvenții au fost familiarizați cu mecanismul de repartizare în câmpul muncii și cu eventualele pericole apărute în procesul angajării.

 

În scopul angajării în câmpul muncii а аbsolvenților, Depаrtаmentul Trupelor  de carabinieri аi Ministerului Afаcerilor Interne a venit cu o Cаmpаnie de informаre, recrutаre și selectаre а cаndidаților pentru ocupаreа funcțiilor vаcаnte.

 

Aducem sincere mulțumiri invitaților pentru informația prezentată și studenților pentru prezență și activism.

   


În atenția absolvenților (ciclul I, licență),  Promoția 2019!

Marți,  27.11.2018, ora 13.00, în aula101, bl. I, va avea loc Seminarul de ghidare și consiliere în carieră Drepturile tânărului specialist, organizat de CGCC în colaborare cu Sindicatele studențești.

 Invitații:

 1. Ceban Eudochia, Direcția învățământ profesional tehnic, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova;
 2. Arnatul Ana, Federația Sindicatului Educației și Științei;
 3. Reprezentant DGETS a Consiliului municipal Chișinău.
 4. Juristul Universității UPS Ion Creangă
 5. Reprezentant al Departamentului Resurse Umane.

 

În atenția absolvenților (ciclul I, licență), domeniul de formare – Științe ale Educației, Promoția 2018!

Joi, 03.05.2018, ora 13.00, în Sala festivă, bl. I, va avea loc Seminarul de ghidare și consiliere în carieră Drepturile tânărului specialist, organizat de CGCC în colaborare cu Sindicatele studențești.

Invitații:

 1. Ceban Eudochia, Direcția învățământ profesional tehnic, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova;
 2. Arnatul Ana, Federația Sindicatului Educației și Științei;
 3. Reprezentant DGETS a Consiliului municipal Chișinău.

Drepturile și garanțiile tinerilor specialiști în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 802 din 29.10.2015

http://lex.justice.md/md/361750/

Stimate  absolvent al  Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din municipiul Chişinău!

Vă  felicităm  cu obţinerea diplomei de licenţă şi vă dorim  angajare şi carieră profesională reuşită!

Dacă nu aţi reuşit să determinaţi încă locul de muncă după absolvirea Universităţii, vă recomandăm soluţionarea problemei prin intermediul:

– Agenţiilor teritoriale (raionale) de stat pentru ocuparea forţei de muncă, care acordă gratuit servicii de mediere privind angajarea în câmpul muncii. Coordonatele Agenţiilor teritoriale pot fi obţinute accesând www.anofm.md;

– Internetului, accesând:

www.anofm.mdwww.jobmarket.gov.md; www.jobinfo.md; www.birjatruda.mdwww.studii.md;www.hr.mdwww.cv.mdwww.555.md;

– Mijloacelor de informare mass-media ( Presa, Radio, TV );

-Vizitării instituţiilor preuniversitare/întreprinderilor respective cu depunerea  CV.

În scopul promovării valorilor universitare şi a imaginii Universităţii  optăm pentru  ajustarea continuă a pregătirii cadrelor la cererea pieţei muncii. La acest proces va rugăm să vă aduceţi aportul şi Dvs., accesînd site-l universităţii şi completînd fişa absolventului.

Vă mulţumim anticipat. Păstraţi relaţiile cu Universitatea. Vom fi bucuroşi să vă acordăm asistenţă privind soluţionarea problemelor cu care vă veţi confrunta atât la angajare în câmpul muncii, cât şi în activităţile profesionale.

Prin indicarea datelor  personale vă daţi benevol acordul  în păstrarea legăturii cu UPS „I. Creangă”. Toate informaţiile cu caracter  personal vor fi folosite, doar în scopul îndeplinirii misiunii Centrului de ghidare şi consiliere în carieră şi nu vor fi distribuite persoanelor terţe fără acordul Dvs.