Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în psihologie

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat  în psihologie în Seminarul Științific de profil Ad-hoc,  pe baza Seminarului științific de profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională, în baza ordinului nr. 116 din  27.05.2020 cu privire la organizarea și componența seminarului științific de profil Candidat: RACU Iulia Seminarul Științific de profil...

Teza de Doctor

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ ÎN BAZA TEXTULUI LITERAR  realizată de Lilia Petriciuc. Conducător ştiinţific – Galina Grădinari, dr. în pedagogie,...

Admiterea Facultatea Transfrontalieră, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Admiterea 2020 Facultatea Transfrontalieră Oferă: Studii gratuite Burse oferite de statul român (65 euro-licență/ 75 euro -masterat) Cazare gratuită în campusul Universității “Dunărea de Jos” din Galați Transport gratuit pe teritoriul României Mobilități academice în universități partenere Diplome recunoscute internațional Stagii de practică în laboratoare moderne Informații despre organizarea admiterii...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice În cadrul comisiei de îndrumare Pretendent: Oloieru Anastasia Conducător: Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Formarea culturii economice în cadrul educației familiale Specialitatea: 532.01 Teoria generală a educației Data: 24.06.2020 Ora: 12:00 Aplicația: Zoom Cloud Meetings Componența...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: GOLUBOVSCHI Oxana Conducător ştiinţific: BABÎRĂ Eugenia, doctor în filologie, conf. universitar Tema tezei: TEHNOLOGIA FORMĂRII COMPETENȚELOR DE TRADUCERE LA STUDENȚII-TRADUCĂTORI  Specialitatea: 533. 01 – Pedagogie universitară Data: 23 iunie 2020 Ora: 10:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, sala Senatului....

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de Doctor în Psihologie

Candidat: MULCO Iulia Conducător: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat D 511.02 – 09, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei Pазвитие волевой сферы у дошкольников на занятиях хореографией / Dezvoltarea sferei volitive la preșcolari în cadrul activităților de coregrafie Specialitatea 511.02 – Psihologia dezvoltării...