Şcoala doctorală Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate.

 • Concursul pentru admitere la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2019-2020

  Candidații se pot înscrie la unul dintre cele 2 proiecte propuse pentru concursul de admitere la doctorat:

  • 613.01 Arheologie
  • 611.02 Istoria românilor (pe perioade)

  Important!Actele necesare pentru admitere:

  • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
  • la concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 8,0;
  • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  • scrisoare de recomandare a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
  • curriculum vitae Europass;
  • copia buletinului de identitate;
  • extras legalizat din carnetul de muncă;
  • 2 fotografii 3×4.

  Taxa de înscriere – 50 lei.

  • La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă, pot candida numai persoane care activează în instituţii de învăţămînt sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.
  • Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată.
  • Candidaţii la doctorat susţin un interviu în baza referatului științific și a CV-ului.

   

  Cererile de admitere la concurs se depun în perioada :

  16 septembrie – 21 octombrie 2019

  e adresa: str. I. Creangă 1, bl. 2, biroul 4, tel.: 022-35-84-72.

  Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 21-28 octombrie 2019.

            Studiile încep la 1 noiembrie 2019.

  Notă. Candidaţii la postdoctorat depun suplimentar:

  • copia legalizată a Diplomei de doctor în ştiinţe;
  • lista lucrărilor publicate după susţinerea tezei de doctor.

 •  

 • Contacte 

  Directorul interimar a Școlii Doctorale Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate : Octavian Munteanu dr.conf.

  +37368482000

  phdhistory@upsc.md

  ocmunteanu@gmail.com