Comitetul Sindical al Studenților

 • Organizaţia Sindicală Studenţească are ca scop protecţia socială, apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor, organizarea activităţilor studenţeşti.

  Organul de conducere al organizaţiei este Comitetul Sindical Studenţesc al UPS ”Ion Creangă” (CSS UPS ”Ion Creangă”).

  Membri ai CSS UPS ”Ion Creangă” sunt 35 de reprezentanți ai studenților (ciclu I și ciclu II) şi preşedintele Comitetului, în total 36 persoane. CSS al UPS ”Ion Creangă” coordonează activitatea celor 6 Birouri Sindicale Studenţeşti ale facultăţilor și a celor 4 departamente universitare.

  Organizaţia Sindicală Studenţească este membru al Asociației Sindicale a Organizațiilor Studențești (ASOS) din cadrul Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘM) și al Consiliului Național al Organizațiilor Studențești din Moldova (CNOSM).

  Prima atestare a Organizației Sindicale Studențești a Universității a fost înregistrată la 4 noiembrie 1974. De atunci a evoluat, s-a restructurat, s-a reorganizat și la 16 noiembrie 2016, Federația Sindicală a Educației și Științei i-a atribuit organizației statutul de Centru de Excelență Sindicală.

 • Atribuţiile Biroului Sindical al Facultăţii

  • Planifică activitatea Biroului Sindical pe an de studii și o realizează;
  • Consultă membrii de sindicat in diferite probleme sau situaţii de conflict, examinează solicitările şi propunerile membrilor de sindicat;
  • Organizează repartizarea abonamentelor cu preţ redus pentru transportul urban de pasageri, participă la repartizarea burselor sociale, locurilor de trai în cămin şi a altor facilităţi în colaborare cu decanatul facultăţii;
  • Asigură buna funcționare a departamentelor prin delegarea persoanelor responsabile de la facultate;
  • Formează comisii ocazionale după necesitate;
  • Conlucrează cu structuri similare de la alte facultăți, instituții.

  Preşedintele Biroului Sindical

  • Reprezintă interesele studenţilor la Consiliul Facultăţii;
  • Petrece adunările Biroului Sindical;
  • Organizează informarea sistematică a liderilor sindicali de grup privind activitatea sindicală la nivelul facultăţii şi Universităţii;
  • Participă la repartizarea locurilor de trai în căminele studenţeşti;
  • Monitorizează activitatea Biroului Sindical.

  Liderul Sindical de grup

  • Organizează primirea cererilor pentru intrarea in sindicat și colectarea de date despre studenții grupei;
  • Petrece adunările sindicale în grup;
  • Reprezintă interesele și exprimă solicitările grupului sindical în cadrul biroului sindical și reprezintă sindicatul în grupul dat;
  • Organizează informarea sistematică a membrilor sindicali privind activitatea sindicală la nivelul facultăţii şi instituţiei;
  • Organizează repartizarea abonamentelor cu preţ redus în transportul urban de pasageri, înaintează candidați la burse sociale şi a altor facilităţi de comun acord cu membrii sindicali de grup;
  • Duce evidenţa membrilor, cotizaţiilor, situaţiei materiale a studenţilor membri şi a facilităţilor acordate acestora;
  • Contribuie la organizarea timpului liber a membrilor de sindicat ai grupei.

 • Departamentul Social și de evidență sindicală

   

  Departamentul Cultură și Sport

   

  Departamentul Locativ

   

  Departamentul Mass-media și IT

   

 • Lista membrilor Comitetului Sindical Studențesc al UPS ”Ion Creangă”

  Comitetul Sindical Studențesc

  1. Culea Uliana Președintele comitetului sindical
  2. Molachi Tatiana Vice-președintele comitetului sindical

  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

  1. Ivșina Ina Președintele biroului sindical
  2. Culiuc Dumitrița Membru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  3. Fortuna Andriana Membru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  4. Magala Maria Membru al departamentului Cultură și Sport
  5. Grosu Laurențiu Membru al departamentului Mass-media și IT
  6. Babei Radu Membru al departamentului Locativ

  Facultatea de Științe ale Educației și Informatică

  1. Shtefliuk Doryna Președintele biroului sindical
  2. Secrieru Tatiana Membru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  3. Istrati Victoria Membru al departamentului Cultură și Sport
  4. Timofeev Artiom Membru al departamentului Mass-media și IT
  5. Voitic Nicolae Membru al departamentului Locativ

  Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială

  1. Savciuc Elena Președintele biroului sindical
  2. Nacu Cristina Membru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  3. Vataga Eugenia Membru al departamentului Cultură și Sport
  4. Cotruță Alexandrina Membru al departamentului Mass-media și IT
  5. Babici Rodica Membru al departamentului Locativ

  Facultatea de Arte Plastice și Design

  1. Dolinschi Irina Președintele biroului sindical
  2. Novohatic Elena Vice-președintele biroului sindical
  3. Sacacol Cristian Membru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  4. Arpintina Diana Membru al departamentului Cultură și Sport
  5. Solomon Mihaela Membru al departamentului Mass-media și IT
  6. Vartic Alexandra Membru al departamentului Mass-media și IT
  7. Costandoi Cristina Membru al departamentului Locativ

   Facultatea de Filologie

  1. Covcaliuc Carolina Președintele biroului sindical
  2. Sarjinscaia Ana Vice-președintele biroului sindical
  3. Demcenco Luminița Membru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  4. Denisencov Vladimir Membru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  5. Daranuța Adrian Membru al departamentului Cultură și Sport
  6. Grigor Stanislav Membru al departamentului Mass-media și IT

  Facultatea de Istorie și Geografie

  1. Postnicenco Maria Președintele biroului sindical
  2. Melnic Iulia Membru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  3. Obriștea Dumitru Membru al departamentului Cultură și Sport
  4. Zmeu Vladislav Membru al departamentului Mass-media și IT
  5. Gherman Ian Membru al departamentului Locativ

 • [Extinde]    [Restrânge]

  [expand title="INSTRUIREA ȘI FORMAREA LIDERILOR SINDICALI"]

  Seminar de formare a membrilor Comitetului Sindical, „Comunicarea asertivă în cadrul Organizației Sindicale Studențești”, Institutul Muncii, 17 martie 2018
  Formatori: Franț Lilia, Țapordei Olga, Capbătut Olga
  • Atribuțiile de funcție a unui lider sindical;
  • Rețelele de comunicare.

  Vezi  poze AICI


  Forumul Organizațiilor sindicale studențești, Primorskoe, Ukraina, Baza de odihnă Dacia, 13-16 septembrie 2018
  Formatori: Alexei Anatol, Franț Lilia, Culea Uliana

  • Structura tip a unei organizații sindicale studențești.
  • Baza legislativă în activitatea organizației sindicale studențești.
  • ABC-ul Sindical.
  • Atribuțiile de funcție ale membrilor Comitetului Sindical.
  • Team managment.

  Vezi  poze AICI


  Seminar de formare a membrilor Comitetului Sindical, ”Organizația sindicală – structură de autoguvernare studențească”, 8 decembrie 2018
  Formatori: Franț Lilia, Franț Ana, Culea Uliana
  • Trening de consolidare a grupului. Portretul psihologic al unui lider sindical
  • Autoguvernarea studențească din perspectiva organizației sindicale.
  • Liderul sindical de grup în organizație, acțiunile liderului sindical pentru apărarea drepturilor membrilor grupului său
  • Acțiunile liderului sindical pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat

  Vezi  poze AICI

  [/expand]

  [expand title="CONCURSURI UNIVERSITARE ȘI INTERUNIVERSITARE"]

  [expandsub1 title="Cel mai bun student al anului 2018"]

  Concursul stimulează spiritul de concurenţă sănătoasă în rândurile studenţilor şi îi învaţă pe cei cu rezultate academice deosebite şi pe cei implicaţi  în cercetări ştiinţifice şi activităţi civice să-şi autoevalueze capacităţile şi să participe la diferite concursuri.

  Lista câștigătorilor concursului Cel mai bun student al anului 2018

  Diplomă de excelență

  1.        Cotiujanu Olesea Facultatea de Istorie și Geografie Grupa 2M
  2.        Cojocaru Elena Facultatea de Arte Plastice și Design Grupa 2M
  3.        Dolinschi Irina Facultatea de Arte Plastice și Design Grupa 403
  4.        Bordian Constanța Facultatea de Filologie Grupa 401
  5.        Maevski Elena Facultatea de Științe ale Educației și Informatică Grupa 306
  6.        Mihalache Nicoleta Facultatea de Limbi și Literaturi Străine Grupa 403A

  Diplomă de merit academic

  1. Cîșlari Petru Facultatea de Istorie și Geografie Grupa 2M
  2. Zdragat Lidia Facultatea de Științe ale Educației și Informatică Grupa 404
  3. Babici Rodica Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială Grupa 1M
  4. Bivol Rodica Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială Grupa 401
  5. Vechiu Mariana Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială Grupa 306
  6. Pușcașu Ana Facultatea de Arte Plastice și Design Grupa 403A

  Diplomă de merit civic

  1. Ceban Valentin Facultatea de Istorie și Geografie Grupa 2M
  2. Grecu Valentina Facultatea de Istorie și Geografie Grupa 402
  3. Obadă Alexandru Facultatea de Istorie și Geografie Grupa 402
  4. Lutenco Cristina Facultatea de Arte Plastice și Design Grupa 301
  5. Shtefliuk Doryna Facultatea de Științe ale Educației și Informatică Grupa 202
  6. Dreglea Galina Facultatea de Științe ale Educației și Informatică Grupa 306
  7. Costru Diana Facultatea de Științe ale Educației și Informatică Grupa 203
  8. Munteanu Natalia Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială Grupa 1M
  9. Osipenco Cătălina Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială Grupa 302
  10. Clima Doina Facultatea de formare continuă Grupa 1M
  11. Covcaliuc Carolina Facultatea de Filologie Grupa 301
  12. Andrițchi Ana Facultatea de Filologie Grupa 301

   

   

  [/expandsub1]

  [expandsub1 title="Un Brad Altfel"]

  În ajunul sărbătorilor de iarnă studenții universității au fost îndemnați să valorifice materiale reciclabile în scopul realizării meșteșugite a unui ”Brad Altfel”.
  În acest context, ca răspuns la ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ și la promovarea și formarea atitudinilor de cultivare a mediului înconjurător prin activități conștiente și responsabile, a fost lansat concursul brazilor din materiale reciclabile. La concurs au participat următoarele facultățile: Limbi și Literaturi Străine, Științe ale Educației și Informatică, Filologie, Arte Plastice și Design, Psihologie și Psihopedagogie Specială, Istorie. A fost stabilită o comisie de evaluare a brazilor, câte un reprezentant de la fiecare facultate.
  În urma evaluării minuțioase s-a stabilit următorul clasament:
  Locul I - Facultatea de Arte Plastice și Design
  Locul II - Facultatea de Istorie și Geografie
  Locul III - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
  Locul IV - Facultatea de Științe ale Educației și Informatică
  Locul V - Facultatea de Filologie
  Locul VI - Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială

  [/expandsub1]

  [expandsub1 title="Magia crăciunului în căminele Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” "]

  Holul fiecărui cămin a fost îmbrăcat în haine de sărbătoare. Brad împodobit, ghirlande, luminițe, iar cei care au contribuit cu imaginație și voie bună au fost voluntarii locatari. Ca această mobilizare să aibă și caracter competitiv, Sindicatul Studențesc a lansat Concursul ”Magia Crăciunului în căminele UPSC”. La concurs au participat căminele universității: Căminul 3A, Căminul 3B, Căminul 4, Căminul 5 și Căminul 6. A fost stabilită o comisie de evaluare a celui mai frumos spațiu amenajat, câte un reprezentant de la fiecare facultate.

  În urma evaluării minuțioase s-a stabilit următorul clasament:

  Locul I – Căminul 5

  Locul II – Căminul 3B

  Locul III – Căminul 4

  Locul IV- Căminul 3A

  Locul V – Căminul 6

  [/expandsub1]

  [expandsub1 title="Cel mai bun lider sindical al anului 2019"]

  Succesul muncii în echipă e cheia succesului întregii organizații. Data de 5 Martie este considerată Ziua liderului sindical din educație. Cu o tradiție de 10 ani în cadrul instituției noastre se selectează în baza concursului, Cei mai buni lideri sindicali de facultate și de grup.
  Înțelepciunea unui lider sindical aduce trei roade: harul de a gândi; talentul de a vorbi, calitatea de a proceda bine.

  Lista câștigătorilor concursului Cel mai bun lider sindical al anului 2019

  Cel mai bun Președinte de Birou
  Dolinschi Irina, Facultatea de Arte Plastice și Design, grupa 403
  Cel mai bun Șef de departament
  Babei Radu, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, grupa 204
  Cel mai bun membru de departament
  Trastian Katerina, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, grupa 305

  Cel mai bun lider sindical
  Gherlac Adriana, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială, grupa 304
  Scurtu Maria-Magdalena, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, grupa 403
  Shtefliuk Doryna, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, grupa 202
  Covaliuc Carolina, Facultatea de Filologie, grupa 301
  Sarajinscaia Ana, Facultatea de Filologie, grupa 103
  Postnicenco Maria, Facultatea de Istorie și Geografie, grupa 201
  Prohnițchi Valeriu, Facultatea de Istorie și Geografie, grupa 301
  Soltan Tudor, Facultatea de Arte Plastice și Design, grupa 301

  [/expandsub1]

  [expandsub1 title="Căminul – Casa Noastră"]

  Concursul presupune o analiză a căminelor studențești pe parcursul întregului an de studii care se va efectua în perioada 21-23 a fiecărei luni, precum şi înființarea unei comisii care va implementa şi monitoriza rezultatele acestui proiect.
  Obiectivele concursului:
  1. Educarea studenților-locatari în respectarea ordinii şi curățeniei în odăile de locuit, locurile publice, terenurile aferente căminelor şi păstrarea mobilierului şi a inventarului.
  2. Participarea activă a studenților în organele de autoguvernare în cămine.
  Câștigătorii concursului:
  În urma analizei minuțioase a căminelor universității (camerelor de locuit, holurilor și locurilor publice etc.) se consideră învingători ai concursului ”Căminul- Casa Noastră 2019”, după următoarele categorii:
  - Cel mai bun cămin
  - Cel mai bun etaj din cămin
  - Cea mai bună cameră din cămin
  La categoria ”Cel mai bun cămin” învingător a fost desemnat căminul 3B;
  La categoria ”Cel mai bun etaj din cămin”, au ieșit învingători, conform căminelor universității, următoarele etaje:
  - Căminul 3A - etajul 7;
  - Căminul 3B - etajul 5;
  - Căminul 4 - etajul 5;
  - Căminul 5 - etajul 5;
  - Căminul 6 - etajul 2.
  La categoria ”Cea mai bună cameră din cămin” au ieșit învingătoare, conform căminelor universității, următoarele:
  Căminul 3A - camera 709, cu următorii locatari:
  1. Fetcu Ludmila, Facultatea de Arte Plastice și Design, grupa 203;
  2. Gradinaru Elizaveta, Facultatea de Arte Plastice și Design, grupa 201.
  Căminul 3B - camera 711, cu următorii locatari:
  1. Macovei Diana, Facultatea de Filologie, Master, anul I;
  2. Danilov Cristina, Facultatea de Filologie, Master, anul I.
  Căminul 4 - camera 41, cu următorii locatari:
  1. Leașco Oxana, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, grupa 203;
  2. Curlat Daria, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, grupa 106.
  Căminul 5 - camera 85, cu următorii locatari:
  1. Coptu Irina, facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială, Master, anul I.
  Căminul 6 - camera 47, cu următorii locatari:
  1. Prohnițchi Valeriu, Facultatea de Istorie și Geografie, grupa 201;
  2. Zmeu Vladislav, Facultatea de Istorie și Geografie, grupa 301;
  3. Calin Vlad, Facultatea de Istorie și Geografie, grupa 101.

  [/expandsub1]

  [expandsub1 title="Spartachiada între căminele studențești la nivel interuniversitar"]

  Concursul are drept scop promovarea imaginii universităţii, iniţierea în practicarea sistematică a genului de sport preferat, promovarea modului sănătos de viaţă, asigurarea activităţii competiţionale sănătoase și stabilirea relaţiilor de prietenie şi colegialitate cu studenţii din alte instituţii superioare de învățământ.

  [/expandsub1]

  [/expand]

  [expand title="ACTIVITĂȚI CULTURALE"]

  [expandsub1 title="Balul Bobocilor, 31 octombrie 2018"]

  Concursul ” Balul Bobocilor 2018” universitar  este un proiect  realizat de  CSS ce promovează tinerele talente în rândul studenților;  viața activă,  implicarea socială și comunicarea  între tineri prin participarea la aceste activităţi cultural-artistice. La concurs participă reprezentații tuturor facultăților Universității. Concursul se organizează o dată pe an, în perioada octombrie/noiembrie.

  Vezi  poze AICI

  [/expandsub1]

  [expandsub1 title="Balul bobocilor interuniversitar, 28 noiembrie 2018"]

  Concursul ”Miss și Mister Boboc” interuniversitar este un proiect realizat de CNOSM care promovează tinerele talente în rândul studenților; viața activă, implicarea socială și comunicarea între tineri prin participarea la aceste activități cultural-artistice.
  La concursul interuniversitar sunt înscrise toate Instituțiile de Învățământ din Republica Moldova, membre ale acestei organizații. Concursul se organizează o dată pe an, pe parcursul lunii noiembrie.

  Vezi  poze AICI

  [/expandsub1]

  [expandsub1 title="Revigorarea iubirii românești"]

  Scopul acestei activități este de a promova tradițiile românești. Este un îndemn ca să ne promovăm sărbătorile naționale, moștenite din bătrâni.

  Vezi  poze AICI

  [/expandsub1]

  [/expand]

  [expand title="ACTIVITĂȚI SOCIALE"]

  [expandsub1 title="Povești cu și despre voluntariat"]

  Campanie de sensibilizare și recrutare! Este un răspuns pozitiv al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” la necesitățile societății, susținând studenții săi în a lua decizia de a fi voluntari activi.

  [/expandsub1]

  [expandsub1 title="Gala voluntariatului crengian"]

  Serată de gratitudine și premiere a voluntarilor crengieni activi, pentru contribuția personală la creșterea vizibilității Universității la nivel național și internațional.

  [/expandsub1]

  [expandsub1 title="Acțiuni de salubrizare în căminele studențești"]

  Studenții, locatari ai căminelor Universității se organizează, în ajun de sărbătoare, să pregătească terenul aferent căminului de Hramul orașului și-i îndeamnă pe toți locuitorii municipiului Chișinău să facă la fel.

  [/expandsub1]

  [/expand]

  [expand title="DIVERSE"]

  • Seminar de formare personală a liderului sindical (galerie foto)
  • Ziua liderului sindical 2017 (galerie foto)
  • La o ceașcă de cafea cu absolvenții anului 2017 (galerie foto)
  • Seminar pentru membrii CSS 2016 (galerie foto)
  • Ziua Liderului Sindical, Concursul Cel mai bun lider sindical 2016 (galerie foto)
  • Forumul Organizațiilor Sindicale Studențești 2016 (galerie foto)

  [/expand]

 • Date de contact
  Chișinău,
  str. I. Creangă 1, bl. 4,
  MD-2069,
  e-mail:css_upsc@yahoo.com
  tel. (+373) 22 358281
  fb

Președinte: Culea Uliana
Secretar – Molachi Tatiana

Date de contact
Chișinău,
str. I. Creangă 1, bl. 4, b.10
MD-2069,
e-mail:css_upsc@yahoo.com
tel. (+373) 22 358281
fb