Postdoctorat

Concurs deschis: Concursul „PROGRAME DE POSTDOCTORAT” 2020

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „ PROGRAME DE POSTDOCTORAT” (2020) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019.

CONCURSUL „PROGRAME DE POSTDOCTORAT”

 Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul 2020 în vederea finanţării proiectelor desfășurate în scopul realizării cercetărilor științifice fundamentale și aplicative avansate, având ca obiectiv principal oferirea de oportunități suplimentare în evoluția profesională pentru o carieră în cercetare, în corespundere cu Planul de admitere la programele de postdoctorat pe specialități științifice pentru anul 2020.

Pentru mai multe informații accesați AICI.


Propuneri pentru elaborarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2019-2020

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 259/2004, cu modificările și completările ulterioare, solicită propuneri pentru elaborarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2019-2020.

În context, menționăm că e necesar a se asigura de faptul că instituția este abilitată cu dreptul de pregătire a cadrelor științifice la specialitățile propuse pentru a fi incluse în plan, iar numărul de locuri solicitate să fie argumentat.

Propunerile urmează a fi expediate către 15 martie curent pe suport de hârtie, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 și în variantă electronică la adresa aliona.onofrei@mecc.gov.md

Mai multe informații accesați AICI.

Pentru a descărca Anexa accesați AICI.

Pentru a descărca model CONTRACT cu privire la finanțarea și executarea proiectului de cercetare postdoctorală accesați AICI.