Direcția Economico-Financiară și Gestionare

Atribuţiile de bază ale Direcției Economico-Financiară și Gestionare sunt:
 • asigurarea managementului universitar;
 • organizarea evidenţei şi gestionării raţionale a mijloacelor financiare;
 • asigurarea controlului asupra neadmiterii datoriilor creditoare;
 • organizarea evidenţei veniturilor şi cheltuielilor;
 • organizarea şi asigurarea executării planurilor de finanţare;
 • întocmirea rapoartele financiare despre executarea bugetelor;
 • finanţarea şi controlul asupra executării devizelor de cheltuieli pe mijloace bugetare, speciale; a investiţiilor capitale, granturilor şi donaţiilor;
 • organizarea şi asigurarea evidenţei contabile a mijloacelor băneşti şi bunurilor materiale, în conformitate cu Instrucţiunea nr. 85 din 9 octombrie 1996 “Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice” şi a altor acte normative în vigoare;
 • asigurarea în termen şi calcularea plăţii salariilor colaboratorilor UPSC, calcularea şi plata bursei, precum şi a alimentaţiei studenţilor orfani;
 • efectuarea şi verificarea decontărilor cu agenţii economici, instituţiile şi persoanele fizice;
 • participarea la efectuarea inventarierii mijloacelor băneşti, decontărilor şi valorilor materiale, întocmirea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea în evidenţa contabilă;
 • studierea regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodice vizând evidenţa şi dările de seamă şi a altor acte normative ce ţin de componenţa contabilităţii;
 • păstrarea documentelor contabile, a registrelor de evidenţă, a planurilor de finanţare, devizelor de venituri şi a cheltuielilor pe mijloace speciale şi alte documente financiare conform nomenclatorului, precum şi predarea lor în arhiva UPSC în ordinea stabilită.
 1. Raport de Achiziţii Publice anul 2018
 2. Raport de Achiziţii Publice anul 2019
 3. Raport de achiziții publice de valoare mică anul 2020
 4. Raport de achiziții publice de valoare mare anul 2020
 5. Planul de achiziții publice pentru anul 2020
 6. Planul de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru anul 2021
Rapoarte financiare anuale 2018
Rapoarte financiare anuale 2019

 

 

 

Contacte:

Șeful contabil – Ojog Rodica

blocul 2, biroul 31

telefon : 022240391

email: contabilitate@upsc.md

contabilitate2012@mail.ru