Master

Studiile superioare de master reprezintă a doua treaptă a studiilor universitare. Ea corespunde nivelului 7 conform Cadrului European al calificărilor. Accesul la acestă treaptă se face în baza diplomei de studii superioare de licență. Conform procesului Bologna, treapta studii superioare de master corespunde unui număr de 90 – 120 de credite de studii transferabile (ECTS).  Numărul de credite transferabile alocat unui an de studiu este de 60 credite. Durata studiilor superioare de master, ciclul II constituie:

  • 1,5 ani – (90 credite transferabile)
  • 2 ani – (120 credite transferabile)

Studiile superioare de master sunt finalizate prin susținerea publică a tezei de master și obținerea diplomei de master în domeniul programului de studii care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare.