Prezentare DCȘ

Departamentul Cercetare Științifică (în continuare DCȘ) reprezintă o structură instituţională care planifică, organizează, dirijează, monitorizează şi evaluează activitatea de cercetare, inovare, dezvoltare în cadrul Universităţii. Activitatea DCȘ este coordonată de către prorectorul pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale.

Misiunea DCȘ:

 • de a promova politica de stat în sfera ştiinţelor sociale şi umanistice cu caracter fundamental şi aplicativ în conformitate cu direcţiile strategice de dezvoltare a sferei ştiinţei şi inovării în vederea creşterii gradului de integrare în structurile de cercetare naţionale şi internaţionale;
 • de a asigura cadrul organizatoric şi informaţional pentru elaborarea, implementarea şi dezvoltarea politicilor şi strategiilor de cercetare la UPS, precum şi asigurarea de asistenţă, consiliere şi sprijin logistic membrilor comunităţii universitare în vederea întocmirii şi derulării proiectelor de cercetare ştiinţifice din universitate.

Activităţile DCȘ:

 • organizarea, coordonarea, monitorizarea cercetării științifice în cadrul Universității;
 • evaluarea periodică a stadiului cercetării ştiinţifice, în scopul identificării potenţialului de cercetare ştiinţifică, a direcţiilor prioritare, precum şi în scopul restructurării strategiilor;
 • asigurarea participării universității în concursurile naţionale şi internaţionale lansate pentru obţinerea proiectelor științifice;
 • informarea şi diseminarea informaţiilor şi bunelor practici în managementul proiectelor de cercetare;
 • promovarea cercetării ştiinţifice pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor înregistrate;
 • organizarea  reacreditării Universităţii în domeniul cercetării şi inovării;
 • asigurarea calităţii şi a competitivităţii realizărilor ştiinţifice;
 • organizarea editării ediţiilor ştiinţifice şi a desfăşurării manifestărilor ştiinţifice;
 • încurajarea participării la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • coordonarea activităţii ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor;
 • înregistrarea de stat a proiectelor şi a rapoartelor ştiinţifice;
 • gestiunea alocărilor financiare în sfera ştiinţei şi inovării etc.

 

Contacte:

Șef: Silvia CHICU, dr., conf. univ.

Specialist principal: Ina DUMBRAVĂ

Email: science_ups@yahoo.com

Tel.: (+373) 0 22 35-85-95

Fax.: (+373) 0 22 35-85-95