Secția Cercetare Științifică și Relații Internaționale

 • Colaborări internaționale ale U.P.S. “Ion Creangă”

  În scopul optimizării procesului de învățămînt, Universitatea noastră colaborează cu Instituții științifice și superioare din Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, SUA, Franța, Germania, Suedia, Italia, Bulgaria, Portugalia, Marea Britanie. Colaborăm intens cu Institutul de Știinte ale Educației din Moldova, cu Academia de Știinte a Republicii Moldova, Universitățile de Stat din Republica Moldova.

  Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău s-a inclus în diverse proiecte:

  • Acreditarea și asigurarea calității 2001-2003 (proiect coordonat de KTH, Stockholm, Suedia). A fost preluată experiența partenerilor din Suedia și Marea Britanie. Această deschidere spre colaborări europene a permis factorilor de decizie să participe la simpozioane internaționale anuale legate de problemele Procesului Bologna (Praga, Barcelona, Riga, Roma) în scopul de a discuta și a găsi soluțiile adecvate pentru asigurarea calității. Or, numai astfel va fi reală și recunoașterea actelor de studii și mobilitatea studenților. Includerea activă a MET în coordonarea acestor proiecte a generat modificarea actelor normative din Moldova și aducerea lor în corespundere cu cele europene.
  • Implementarea ECTS la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga” din Chișinău (proiect desfășurat în perioada 2003-2006, sprijinit de Fundația Soros Moldova). Transferul experienței UE în evaluarea studenților (proiect coordonat de KTH, 2005-2006). Partenerii din UNL, Lisabona, Portugalia și UM, Leeds, Marea Britanie, studiul literaturii și elaborarea unor materiale necesare pentru realizarea proiectului au accentuat punctele strategice ale asigurării calității în instituțiile preuniversitare din Republica.

  Proiecte Tempus :

  • Acreditarea și asigurarea calității 2001-2003;
  • Implementarea ECTS la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău;
  • Transferul experientei UE în evaluarea studenților 2005-2006;
  • Proiectul Tempus T070A06 “Asigurarea calității în realizarea obiectivelor Bologna”. Acest obiectiv tinde să-l realizeze consortiul implicat în proiectul Tempus. Membrii consortiului autohtoni sunt: UPS “Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Cahul, Academia de Studii Economice a Moldovei, Institutul de Stat de Instruire Continuă, Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova.

  Membrii consortiului din EU sunt: Universitatea Nouă din Lisabona (în persoana contractantului de grant Prof. Jose Alcino Rodrigues Carvalho), Institutul Regal de Tehnologii din Stockholm (reprezentant oficial Prof. Victor Kordas), Universitatea de Studii din Cagliari (reprezentant oficial Prof. Alessandra Carucci), Universitatea Metropolitan din Leeds (expert independent Prof. Tim Birtwhistle, Promotor Bologna).

  În baza acordului bilateral de colaborare menținem o relație fructuoasă cu Centrul International al Copiilor (CIC) “Artek” din Ucraina, unde, din 1977 și până în prezent studenții Universității noastre anual, în lunile mai – septembrie, îsi desfasoara practica pedagogică de vară, unde își aplică cunoștințele și aptitudinile obținute la Universitate, fac schimb de experiență cu colegii din alte țări. În ultimii ani, Colectivul Universității a participat la organizarea conferințelor științifice și metodico-didactice naționale și internaționale:

  • Raporturile moldo-grecești în contextul relațiilor internaționale: Probleme și perspective (2002);
  • Ștefan cel Mare – personalitate marcantă în istoria Europei: 500 de ani de la trecerea în eternitate (în colaborare cu Institutul de Istorie al AȘM), 2004.
  • Rolul si importanta domniei lui Stefan cel Mare si Sfânt în politica europeana din a doua jumatate a sec. XV – începutul sec. XVI (în colaborare cu ANTIM), 2004.
  • Relațiile moldo-bulgare: probleme de cercetare – dezvoltare (în colaborare cu US Taraclia, 2005).
  • Învățămîntul pedagogic în contextul Procesului de la Bologna, 2006.
  • Transferul experienței UE în evaluarea studenților, 2006.
  • Asigurarea calității în realizarea Obiectivelor Bologna, 2007.
  • Epoca elenismului: Actualitate și contemporanietate (în colaborare cu Institutul de Istorie al AȘM), 2005 ș.a.

  Acordurile de colaborare bilaterală cu Instituţiile de învăţământ superior din ţări de peste hotare constituie obiectivul activităţii facultăţilor universităţii, catedrelor, precum şi a cadrelor didactice particulare. Prin participarea activă a decanelor de facultăţi, şefilor de catedre, Universitatea a semnat acorduri de colaborare cu:

  • Acord de cooperare dintre SUA şi UPS “Ion Creangă”, 2004;
  • Universitatea “Kiril și Metodii ”, Veliko – Tarnovo, Bulgaria, 2004;
  • Universitatea “Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, România, 2004;
  • Universitatea Hacettepe, Turcia, USM, UPS “Ion Creangă”, ASEM, şi USMF “N. Testemiţanu” (Moldova), 2005;
  • Instituţia de interes general “Arbeitskreis Belarusich- Deutsche Begegnungen e, V.”, Potsdam, Germania, 2005;
  • Institutul pentru Cercetare Socială, Educaţie şi Academică din Roma, Italia, 2006;
  • Universitatea pentru străini din Perugia, Italia, 2006;
  • Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava, România, 2006;
  • AUF, Franţa, 2006;
  • Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România, 2007;
  • Universitatea umanitară de stat din Izmail, Ucraina, 2007;
  • Institutul ilitary al forţelor armate, Moldova, 2007;
  • Liceul “N. Bălcescu” Giula, Ungaria, 2008;
  • Oficiul Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria şi Centrul de documentare şi informare al Autoguvernării pe Ţară a Românilor, Ungaria, 2008;
  • Universitatea Paris7-Denis Diderot, Franta, 2008;
  • Universitatea din Bucureşti, Şcoala doctorală francofonă, România, 2008
  • Casa Cunoştinţelor (La maison des savoirs), Chişinău, 2010
  • Universitatea Pedagogică Națională ”M. P. Dragomanov” din Kiev, 2010
  • Universitatea Pedagogică de Stat din Daghestan, 2010
  • Inspectoratul şcolar judeţean Iaşi, Casa corpului didactic Iaşi în vederea organizării Simpozionului internaţional de creaţie – Arte vizuale „Iaşul – citadela artei şi culturii” , ed. 1, 05.08.2010.
  • Şcoala „Nicolae Iorga, Iaşi în vederea organizării Simpozionului Internaţional „Arta şi tradiţia în Europa” , sdiţia a II-a care s-a desfăşurat la Iaşi în data de 25 februarie 2011;
  • Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” cu sediul în Iaşi, România Str.Cuza-Vodă, nr.11, reprezentat prin d-na ARETA MOŞU, Preşedinte, în vederea organizării donaţiei de opere de artă Muzeului „Mihai Eminescu” a Consulatului General al României de la Odesa, Ukraina;
  • Liceul „Dimitrie Cantemir”, Şcoala Specială „C. Păunescu” cu sediul la Iaşi, România, b-dul „C.A. Rosetti” nr. 11-15, reprezentată prin d-nul SORIN-GABRIEI DĂNILĂ, Director. Simpozion naţional cu participare internaţională „Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”, 30.10.2010;
  • Şcoala nr. 22 „B.P. Haşdeu” cu sediul la Iaşi, România, str. Ion Creangă nr. 27, reprezentată de dl Director IONEL NECHIFOR;
  • Виницкий государственный педагогический университет им. Михаила Коцюбинского (ВГПУ);
  • Centrul de studii europene Iaşi, Uniunea artiştilor plastici, Iaşi în vederea organizării expoziţiei Genius-Loci, Iaşi, România, octombrie, 2010;
  • Asociaţia de prietenie moldo-germană „Kulturnverein Moldova” în vederea organizării festivităţilor „Zilele Moldovei în Germania”;
  • Витебский государственный педагогический университет им. П.М. Машерова
  • Южно-украинский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского;
  • Inspectoratul şcolar judeţean, Casa corpului didactic;
  • Uniunea artiştilor plastici din Iaşi. Participarea la activităţi cu caracter cultural-artistic: Expoziţia „Mihai Eminescu”, Salonul profesorilor de arte vizuale ş. a.

  Participarea studenților, masteranzilor, doctoranzilor din Republica Moldova în programe de mobilitate peste hotare

  Țara Nr. de profesori Sursa de finanțare a stagiului Durata stagiului
  România, Bucureşti
  Bulgaria, Sofia
  5 doctorande EDSS, BECO 06 aprilie-06 septembrie 2010
  România, Bucureşti
  Bulgaria, Sofia
  5 doctorande EDSS, BECO 21-28 mai 2010
  România, Bucureşti
  Bulgaria, Sofia
  5 doctorande EDSS, BECO 21-28 iulie 2010
  România, Iaşi 1 doctorandă Cont propriu Noiembrie
  2011-2012
  Lituania, Vilnius 1 doctorandă Bursa Erasmus Mundus 2008-2010
  România, Bucureşti
  Bulgaria, Sofia
  5 doctorande EDSS 2010-2011
  Franța, Paris

  1 doctorandă

  Bursa Erasmus Mundus 2010
   Germania, Helmstedt 1 masterandă Volksbund Niedersachsen
  Deutsch-Französisches Jugendwerk
  14 zile
  2011
  Germania, Universitatea Tehnică din Berlin 1 masterandă Cont propriu 2 ani
  2009-2011
  Germania, Universitatea din Jena 1 masterandă Bursa DAAD 2 ani
  2009-2011
  SUA 1 masterand Cont prorpiu decembrie 2009- ianuarie 2011
  Italia 1 student Guvernul Italiei februarie –august 2007
  Italia 3 studente Guvernul Italiei 02.2007-08.2007

  15.09.09-30.06.10

  01.2010-02.2011

  Germania, Universitatea din Kassel. 1 studentă Bursa DAAD 4 luni
  2007
  Germania,Universitatea din Leipzig, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine şi  Lingvistică Aplicată. 1 studentă Bursa DAAD
  Abschlußstipendium
  2 luni
  1. 10- 31.12. 2008
  Germania, Universitatea din Kassel. 1 studentă Bursa DAAD 2 luni
  13. 10- 13.02. 2007
  Germania. 45 studenţi Arbeitskreis Belarussisch –Deutsche Begegnungen e.V. 14 zile
  2007
  Germania, Universitatea Tehnică din Dresden. 1 studentă Bursa DAAD 2 luni
  20.10.2008-17.12.2008
  Germania 21 studenţi Arbeitskreis Belarussisch –Deutsche Begegnungen e.V. 14 zile
  2008
  Germania, Berlin 1 student Robert Bosch Stiftung 9 zile
  2008
  Austria, Salzburg 1 masterandă Akzente, Organizaţia Internaţională de Voluntariat 10 luni
  2008-2009
  Germania, Universitatea din Kassel. 1 studentă Bursa DAAD 4 luni
  2007
  Germania, Universitatea din Berlin 1 studentă Bursa Parlamentului Republicii Federale Germane, Berlin; 6 luni
  01.03.2009-31.08.09
  Germania, Universitatea din Berlin 1 studentă Bursa Parlamentului Republicii Federale Germane, Berlin; 6 luni
  01.03.2009-31.08.09
  Germania 6 studenţi Bursa DAAD 1 lună
  2009
  Germania 27 studenţi Arbeitskreis Belarussisch –Deutsche Begegnungen e.V. 14 zile
  2009
  Germania,Universitatea din Bremen 1 studentă Bursa DAAD 1 lună
  2010
  Germania, Universitatea din Berlin 5 studenţi Bursa DAAD 1 lună
  2010
  Germania, Universitatea din Berlin 1 studentă Robert Bosch Stiftung 1 lună
  2010
  Moldova, Germania 10 studenţi Forum de tineret
  „Versöhnen über den Gräbern“
  14 zile
  2010
  Germania, Helmstedt 10 studenţi Volksbund Niedersachsen
  Deutsch-Französisches Jugendwerk
  14 zile
  2011
  SUA

  1 studentă

  Programul internaţional Schimb de studenţi; IREX 2 semestre
  Italia

  1 studentă

  Universitatea din Padova, Italia 2 săptămâni

  Participarea cadrelor didactice din Republica Moldova în programe de mobilitate peste hotare

  Țara Nr. de profesori Sursa de finanțare a stagiului Durata stagiului
  Simpozionul Ştiinţific Naţional Basarabia – pământ românesc, Universitatea din Craiova

  2

  Universitatea Craiova 7 aprilie 2008
  Kulturwandel in Mitteleuropa – Longobarden, Awaren, Slawen, Bonn, Germania

  1

  Universitatea din Bonn 25-28 februarie 2008
  Georg-Eckert Institut, Germania

  1

  Gerda Henkel Stiftung Iunie-iulie 2008
  Römisch Germanische Kommission, German Institute of Archaeology, Frankfurt am Main, Germania

  1

  DAAD octombie-noiembrie 2008
  Symposium on “The image of the Other in post-conflict situations: Learning different histories as a mean of rebuilding trust”, Council of Europe, Hellenic Ministry of Education, Athens, Greece

  1

  Council of Europe 26-27 November 2009
  60th Anniversary of the Federal Republic of Germany – 20th Anniversary of the fall of the Berlin Wall, Berlin, Germany

  1

  German Embassy in Chisinau 8-13 November 2009
  Treffen an der Oder, Geschichtswersktatt Europa, Institut für angewandte Geschichte, Frankfurt Oder – Słubice, Germania

  1

  Geschichtswersktatt Europa 2.-5. Trening 2009
  Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Arheologia mileniului I p.Ch.”, ediţia a VIII-a, „50 de ani de cercetări arheologice în Valea Budureasca”, Ploieşti

  2

  Muzeul Ploieşti 20-22 august 2009
  Hai acasă! Mass Media Diasporei Române, Mangalia, România

  3

  Guvernul României 11-15 august 2009
  Международная конференция „ВОЙНЫ ПАМЯТИ?” Взаимосвязь школьных учебников и конфликтов в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Молдавии в постсоветский период, Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, Braunschweig

  2

  DAAD 12-18 июля 2009
  Международная конференция «Межкультурный диалог – систкмообразующий фактор развития шуманитарного сотрудничества на пространстве СНГ», Moscova

  2

  Fond CSI 18 iunie 2009
  A V-a ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, Bârlad, România

  5

  Muzeul Bârlad 22-23 mai 2009
  Europae Archaeoligiae Concilium Heritage Management Symposium 2009, Who steals our Past? Europe´s Archaeological Heritage under Threat, Palais de l’Europe, Strasbourg, France

  1

  Council of Europe March 11th -12th, 2009
  Dumbarton Oaks, Washington DC

  1

  Dumbarton Oaks, Washington DC 1-30 noiembrie 2010
  Regional seminar „Reform of History Teaching Methods and Pedagogy in History Teaching in South Eastern Europe”,  Ljubljana, Slovenia

  1

  EUROCLIO 16-17 December 2010,
  17th Annual Professional Trening and Development Conference A Bridge too Far? Teaching Common European History, Themes, Perspectives and Levels, Nijmegen, Netherlands

  1

  EUROCLIO 22-28 Martch 2010
  First Expert Meeting Project Assessment, tutorial structures and initial teacher education of trainee students „Political/Civic Education”, „Social/Cultural Studies” and History in Europe – A comparative studyVienna, University of Vienna

  1

  University of Vienna 3-6 March 2010
  International Tagung/Conferinţa internaţională Nation, Identität, Rechtsstaat. Begirffsgeschichte im rumänischsprachigen Raum. Naţiune, identitate, stat de drept. Istoria conceptelor în spaţiul românesc, Villa Tullmanns, Leipzig,

  9

  AŞM 2-4 decembrie 2010
  Masa rotundă Bizanţ versus Bizanţ, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti, România

  1

  Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară 19 octombrie 2010
  Lecţii publice la Facultatea de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, România

  1

  Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 26-26 aprilie 2010
  Întrunirea bilaterală Democraţie vs. Totalitarism: lecţii învăţate în ultimii 20 de ani, Bucureşti, România

  20

  Fundaţia Soros 29-30 martie 2010,
  România

  5

  Proiect DDP, AFP, HESP. 1 săptămînă
  1 săptămînă
  de 2 ori cîte 3 săptămîni.
  3 săptămîni
  2 săptămîni
  Canada

  1

  Centrul de studii est-europene de la universitatea din Toronto. 1 lună
  Germania

  1

  Fundaţia Gerda Henkel 2 luni
  Germania

  2

  Moldova Institut Leipzik 1 săptpmînă
  Ukraina

  2

  RESET 2 săptămîni
  Turcia

  2

  RESET 1 săptămînă
  Franța

  1

  Agenția universitară francofonă 7
  Bulgaria

  2

  CREFECO (Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală) 7
  Ukraina

  1

  Program Tempus 7
  România

  1

  personală octombrie –noienbrie 2008
  Rusia

  1

  personală martie –aprilie 2008
  Italia

  1

   Guvernul Italiei octombrie – decembrie 2005
  Italia

  1

  Guvernul Italiei octombrie 2006-septembrie 2007
  Franţa

  1

  Bursa AUF 2008
  România

  1

  Bursa AUF 2008
  Franţa

  1

  Bursa AUF 2009
  România

  1

  Bursa AUF 2010
  Italia

  1

  Bursa AUF 2010
  Grecia

  1

  Bursa AUF 2010
  Austria

  1

  Serviciu european de voluntariat in centrul de refugiati Caritas-Flüchtlingshaus 10 luni, 2008-2009
  Austria

  1

  Guvernul Germaniei august
  2009
  Germania

  1

  Guvernul Germaniei iulie
  2009
  Germania

  3

  Guvernul Germaniei 10 zile
  2009
  Germania

  1

  Guvernul Germaniei mai
  2010
  Germania

  1

  Guvernul Germaniei iulie
  2010
  Moldova,
  Cursul de instruire „Educaţia Centrată pe cel care Învaţă” (ECC)

  1

  Pas cu Pas, UNICEF, USM Septembrie 2010/iunie 2011
  Rusia, Curs de perfecţionare în domeniu art-terapiei în cadrul «Центра обучения креативным технологиям и методам гуманизации бизнеса и образования» «Сказкотерпия в бизнес пространстве».

  1

  Autofinanțare 4-6 iunie 2010
  Moldova,
  International trening course on research management skills (realizat în cadrul proiectului de dezvoltare şi cooperare Estonia – Moldova „Mapping and developing researh management skills among Doctoral Candidates in Moldova, Biblioteca Academiei de Ştiinţe „A. Lupan„

  1

  Academia de Științe 21-24 iunie 2009
  Moldova. Supervizarea internaţională privind asistenţa psihologică a copiilor maltrataţi (moderator Ausra Kuriene, realizat în cadrul proiectului „Copilărie fără violenţă – spre un sistem mai bun de protecţie în Europa de Est”

  4

  OAK foundation, Centrul de asistenţă psihosocială a familiei şi copilului AMICUL 28 noiembrie 2009
  Moldova, Atelierul de planificare a proiectului „Formarea deprinderilor de parentitudine responsabilă în procesul de extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în RM”

  2

  ONG Neovita 1-2 iunie 2010
  Universitatea din Swansea, Marea Britanie
  Congresul BASPCAN (Breatish Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect) „Changing Landsapes, Emerging Challenges’ contemporary issues in safeguarding children and young people”, (Medii în schimbare şi provocări ale problemelor contemporane  emergente în domeniul  protecţiei copiilor şi tinerilor)

  1

  AMIC/ul 13-16 septembrie 2009
  România

  1

  OSF Budapesta 5 zile (august 2010) şi 5 zile (octombrie 2010)
  Turcia, Fethiye

  3

  OSF Budapesta 2 zile (octombrie 2010)
  Croația, Zagreb

  1

  OSF Budapesta 5 zile (noiembrie 2010)
  Rusia, Moscova

  1

  Centrul culturii ruse din Moldova „Русский мир” 24.01 – 29.01.11
  Germania

  1

  Universitatea Fridrich Schiler din Jena 4 săptămâni
  Belgia

  1

  Universitatea din Belgia 2010-2011
  Portugalia

  1

  Universitatea din Haselt (Portugalia) proiectul TEMPUS – TEREC
  (Scopul: schimb de experienţe, în formarea cadrelor didactice universitare)
  Aprilie 2011
  Italia

  1

  Universitatea din Padova 2010-2011
  România, București

  1

  EDSS, BECO 2009, 2010
  Ukraina, Kiev

  3

  Universitatea Pedagogică Națională ”M. Dragomanov”, Kiev Decembrie 2010

 • CEEPUS

  CEEPUS este acronimul pentru Program de schimb pentru studii universitare in Europa Centrală (Central European Exchange Program for University Studies).

  Statele membre actuale sunt Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă și Slovenia. Printre participanți se numără, de asemenea, Pristina/Kosovo.

  Baza legală pentru CEEPUS este un Acord internațional semnat de către statele membre și deschis pentru accesare.

  CEEPUS se bazează pe un management de susținere. Deciziile la cel mai înalt nivel CEEPUS sunt luate de către Comitetul comun de miniștri, care se întâlnește o dată pe an și ia toate deciziile strategice. Coordonarea, evaluarea, dezvoltarea programului și publicitatea sunt sarcinile principale ale Oficiului Central CEEPUS (compus doar din două persoane). Fiecare țară are Oficiul Național CEEPUS, responsabil de implementarea națională.

  Nu există transferuri de fonduri în CEEPUS. IÎn schimb, există o valută internă (o lună bursă). Fiecare țară le plătește studenților și cadrelor mobile și ar trebui să garanteze cel puțin 100 de luni burse per an academic. Acordul CEEPUS, de asemenea, specifică că granturile trebuie să fie comprehensive și să aibă legătură cu costul traiului local. Până la momentul actual s-a demonstrat că sistemul funcționează foarte bine.

  Activitățile de bază CEEPUS sunt rețelele universitare care operează cu programă comune, care ideal ar duce la titluri comune, în special Programe Doctorale Comune. CEEPUS acoperă granturi de mobilități pentru studenți și cadre didactice în acest context.

  Obiectivele principale sunt:

  • Accent sporit pe Doctorate comune;
  • Promovarea cooperării în cadrul EUSDR (EU Strategy for Danube Region/ Strategia UE pentru Regiunea Dunăreană).

  Erasmus+

  Programul Erasmus+ are drept scop sporirea abilităților și capacității de angajare, precum și modernizarea lucrului în domeniile Educație, Instruire, Tineret. Programul de șapte ani va avea un buget de 14.7 miliarde de Euro, cu 40% mai mult în comparație cu nivelul actual de cheltuieli care reflectă implicarea UE pentru investiții în aceste domenii.

  Erasmus+ va asigura oportunități pentru mai mult de 4 milioane de europeni să studieze, să se instruiască, să câștige experiență de muncă și să facă voluntariat peste hotare.

  Erasmus+ va susține parteneriatele transnaționale între instituțiile și organizațiile de învățământ, instruire și tineret pentru a încuraja cooperarea și pentru a uni lumile educației și pentru a lucra cu scopul abordării/înlăturării lacunelor de abilități cu care se confruntă Europa.

  El va susține, de asemenea, eforturile naționale de a moderniza sistemele de educație, instruire și tineret. În domeniul sportului va exista suport pentru proiecte la nivel local și provocări transfrontaliere, precum combaterea aranjării meciurilor, dopajului, violenței și rasismului.

  Erasmus+  unește împreună șapte programe UE existente în domeniile Educație, Instruire și Tineret și pentru prima dată va asigura suport pentru Sport. În calitate de program integrat, Erasmus+ oferă mai multe oportunități de cooperare pentru domeniile Educație, Instruire, Tineret și Sport și e mai simplu de accesat decât programele anteriore, având reguli de finațare simplificate.

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

  Seventh Framework Programme (FP7)

  Programul Cadru 7 (PC 7) este principalul program de cercetare în Uniunea Europeană. PC 7 este al Şaptelea Program Cadru de Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică. PC 7 este principalul instrument la UE pentru finanţarea cercetării în Europa şi se desfăşoară din 2007 pînă în 2013. PC 7 sprijină cercetarea în zone de prioritate selectate – scopul fiind de a face, sau păstra, UE ca lider mondial în aceste sectoare. PC 7 este constituit din 4 blocuri principale de activitate ce formează 4 programe specifice, plus un al cincilea program special:
  Programul Cooperation – Cercetare colaborativă
  Programul Ideas – Consiliul European de Cercetare
  Programul People – Potenţial Uman, Acţiuni Marie Curie
  Programul Capacites – Capacităţile de cercetare
  Nuclear Research – Cercetare nucleară.

  http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

  Tempus IV

  Program al Uniunii Europene, Tempus este un mecanism de mobilitate trans-europeană în domeniul învăţământului superior, care sprijină modernizarea învăţământului universitar în ţările partenere din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrală, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu. Tempus contribuie la crearea zonei de cooperare în domeniul învăţământului superior între Uniunea Europeană şi statele partenere din jurul UE, finanţînd proiecte naţionale şi multinaţionale. Tempus finanţează două tipuri de acţiuni:
  1)     Proiectele comune, bazate pe parteneriate multilaterale între instituţii de învătământ superior din UE şi ţările partenere. Acestea pot dezvolta, moderniza şi disemina noi curricule, metode de predare sau materiale. Ţările pot, de asemenea, să impulsioneze o cultură de asigurare a calităţii și să modernizeze managementul şi administrarea instituţiilor de învăţământ superior.
  2)     Măsurile structurale contribuind la dezvoltarea şi reforma instituţiilor şi sistemelor de învăţământ superior în ţările partenere, la creşterea calităţii şi a relevanţei, cât şi la creşterea convergenţei lor cu dezvoltările din plan european.

  http://eacea.ec.europa.eu/tempus/

  Erasmus Mundus

  Erasmus Mundus este un program de cooperare şi mobilitate universitară, care îşi propune să promoveze învăţământul superior european şi comunicarea interculturală la nivel mondial. Programul oferă sprijin pentru crearea unor cursuri de master de calitate, care să măreasca vizibilitatea şi atractivitatea învăţământului superior european. El ofera, de asemenea,  burse finanţate de Uniunea Europeană cetăţenilor din ţările terţe care participă la aceste cursuri de master, precum şi cetăţenilor europeni care studiază în ţări terţe.
  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

  DAAD – Deutscher Akademischer Austausch Dienst

  Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) este cea mai mare organizaţie din lume care finanţiază programele de schimb internaţional de studenţi şi cercetători. DAAD rulează anual peste 250 de programe, prin care susţine financiar mai mult de  67.000 de cercetători germani şi internaţionali din întreaga lume. Programele propuse sunt foarte variate incluzând un semestru de studii în străinătate pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, stagii de practică, visiting professor, visite de documentare, asistenţă în înfiinţarea de noi universităţi în străinătate. DAAD susţine activităţile internaţionale ale instituţiilor germane de învăţământ superior prin intermediul serviciilor de marketing, publicaţii, organizare de evenimente şi cursuri de instruire.
  www.daad.de/en/

  Fulbright Program

  Fulbright Program oferă burse pentru efectuarea cercetărilor în toate domeniile academice prin intermediul a două sub-programe: Fulbright Scholar Program şi Fulbright Faculty Development Program. Programul Fulbright Scholar oferă granturi cercetătorilor, profesorilor universitari şi experţilor din diferite domenii care au titlul de doctor sau echivalentul experienţei profesionale în domeniu pentru realizarea unor studii de cercetări în Statele Unite. Programul Fulbright Faculty Development oferă profesorilor universitari şi administratorilor care au cel puţin doi ani de experienţă în domeniu oportunitatea de a explora metodologia de predare şi tehnicile de elaborare a curriculum-ului în Statele Unite.
  http://www.cies.org/Fulbright/

  AUF – Agence universitaire de la Francophonie

  Asociaţia a universităţilor francofone (AUF) este un operator al Francofoniei instituţionale, un partener al instituţiilor de învăţământ superior şi de cercetare, care au ales franceza ca limbă de predare. Asociaţia oferă o varietate de programe de cooperare, care vizează susţinerea cercetărilor şi predarea în limba franceză. Anual în cadrul programului de mobilitate se distribuie peste 2.000 de burse de studiu.
  www.auf.org/actions/bourse-mobilite/bourses-pour-etudiants/accueil.html