Secția Consiliere pentru Autoeficiență și Consiliere a Familiei

 • Misiunea  CCACF

  • susținerea psihomorală a persoanei;
  • dezvoltarea optimă a resurselor personale a persoanei;
  • orientarea în soluționareaunor situații-limită/crize de viață;
  • orientarea și ghidarea în soluționarea problemelor apărute în procesul de studii;
  • acordarea ajutorului în depășirea conflictelor interioare și interpersonale;
  • acordarea ajutorului în depășirea dificultăților de comunicare și relaționare cu colegii, membrii familiei, membrii comunității etc.
  • orientarea persoanei spre autoperfecționare și dezvoltarea rezistenței la stres;

  Obiectivele centrului CCACF

  • identificarea necesităților de consiliere și susținere psihoemoțională;
  • facilitarea autocunoașterii și autoperfecționării;
  • depășirea dificultăților de comunicare și relaționare cu colegii, membrii familiei și membrii comunității;
  • valorificarea tehnicilor de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei în variate situații de dificultate;
  • elaborarea și valorificarea strategiilor de schimbare a cognițiilor, atitudinilor și comportamentelor în direcția axării persoanei pe autoperfecționare și autoeficiență;

  Echipa de lucru:

  Coordonatorul proiectului: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

  Șeful centrului: Calaraș Carolina, dr., conf. univ.,

  Coordonatorul platformei educaționale: Răileanu Olga, lector universitar,

  doctorand.

  Membrii echipei:

  1. Simcenco Irina, dr., lector universitar
  2. Carabet Natalia dr., conf.univ.
  3. Micleușanu Zinaida dr., lector universitar
  4. Popa N.,master în Științele educației, (sp. Consilierea și educația familiei)

 • Ziua/ora de activitate Responsabil
  Luni: 11.00 -16.00 Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.
  Marți: 11.00 – 16.00 Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

  Calaraș Carolina, dr., conf. univ.,

  Miercuri: 11.00 - 16.00 Răileanu Olga, lector universitar, doctorandă

  Carabet Natalia, dr., conf.univ.

  Joi: 11.00 - 16.00 Calaraș Carolina, dr., conf. univ.,

  Popa Natalia, master în Științele educației,

  Vineri: 11.00 - 16.00 Simcenco Irina, dr., lector universitar
  Sâmbătă: 10.00 – 14.00   Se vor realiza servicii  de consiliere cu participarea membrilor solicitați din echipă. Se va activa în cadrul platformei educaționale.

 • Centrul CCACF acordă ajutor psihopedagogic calificat de consiliere:

  • studenților
  • masteranzilor
  • doctoranzilor
  • colaboratorilor universității
  • familiilor acestora (la necesitate)

  • consiliere educațională
  • consiliere psihologică
  • consiliere psihopedagogică
  • consiliere individuală/de grup
  • psihodramă
  • sociodramă
  • mese rotunde/lunar (ultima zi de luni în fiecare lună)
  • conferințe practice
  • studii de caz

 • Conferința  Științifică Internațională „Familia-factor existențial de promovare a valorilor etern-umane (ediția a II-a)”

  [vls_gf_album id="785"]

  Realizările centrului

  [vls_gf_album id="796"]

 • Secția de consiliere pentru a autoeficiență și consiliere a familiei (CCACF) al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangăˮ din Chișinău.

  Șeful secției: Calaraș Carolina, dr., conf. univ.,

  Coordonatorul proiectului: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

  Email: ccacfcreangă@mail.md

Șeful secției: Calaraș Carolina, dr., conf. univ.,

Coordonatorul proiectului: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

Email: ccacfcreangă@mail.md, scacf@upsc.md