Planuri

[Extinde]

[expand title=”Arte Plastice şi Design“]

Ciclul I

Ciclul II

 • Pictură de şevalet (2016)
 • Design grafic (2016)
 • Studiul artelor (2016)
 • Management în Arte (2016)
 • Pedagogia artelor plastice (2016, 2017-RO, 2017-EN, 2018)
 • Proiectarea artistică a interiorului (2016)
 • Prelucrarea artistică a materialelor (2016)
 • Modelarea artistică a costumului (2016)

[/expand]

[expand title=”Filologie”]

Ciclul I

 • Limba şi literatura română (2013, 2016, 2018)
 • Limba şi literatura română şi limba engleză/ franceză/ germană/  italiană/ spaniolă (2013)
 • Limba şi literatura română şi limba engleză (2013, 2018) /rusă (2018)/ bulgară(alolingvi)
 • Limba şi literatura rusă
 • Limba şi literatura rusă şi limba engleză (2013, 2018)
 • Limba şi literatura rusă fr (2013, 2018)

Ciclul II

 • Istorie și teorie literară (2018)
 • Literatură română și cultura europeană
 • Didactica disciplinelor filologice
 • Educaţie lingvistică şi literară
 • Modele de comunicare și relații publice
 • Educație lingvistică și comunicare interculturală (română (2018) /rusă (2018)/ engleză)
 • Didactica limbii române (2018)/ruse (2018) ca limbă nematernă/ străină
 • Educaţie lingvistică şi dentologia comunicării

[/expand]

[expand title=”Formare Continuă”]

Ciclul II

 • Management educațional (2017)
 • Leadership și instruire (română (2017/engleză)
 • Studii de recalificare

[/expand]

[expand title=”Istorie şi Geografie”]

Ciclul I

 • Geografie și limbă engleză (2018)/germană
 • Istorie şi geografie (2018)
 • Geografie şi istorie (2018)
 • Istorie și educație civică (2018)
 • Educație civică şi istorie (2018)
 • Educație civică (2018)
 • Geografie (2018)
 • Geografie fr (2017)
 • Istorie (2018)
 • Istorie fr (2017)
 • Educație civică fr (2018)
 • Educație civică și limba engleză/germană
 • Istorie și limba engleză/franceză/germană

Ciclul II

 • Didactica disciplinelor istorice (20162017)
 • Didactica educației civice (2014)
 • Relații interculturale
 • Patrimoniu istoric şi turism cultural (2016)
 • Românii între Occident și Orient
 • Istorie europeană comparată

[/expand]

[expand title=”Limbi şi Literaturi Străine”]

Ciclul I

 • Limbi moderne, limba engleză (2016)
 • Limba şi literatura engleză (2017)
 • Limba şi literatura germană (2013)
 • Limba şi literatura engleză şi limba franceză /germană/ italiană / spaniolă ( 2013, 2017)
 • Limba şi literatura franceză şi limba engleză / germană / italiană/ spaniolă ( 2013, 2017)
 • Limba şi literatura  italiană şi limba engleză / franceză/ germană / spaniolă (2013, 2017)
 • Limba şi literatura  germană şi limba engleză / franceză/ italiană/ spaniolă ( 2013, 2017)

Ciclul II

 • Didactica limbii franceze (2017)/ engleze (2014, 2017, 2019)/ germane(2014, 2017) și strategii de comunicare
 • Traducere și interpretare (engleză)(2014, 2016)
 • Limba și literatura franceză (2016)

[/expand]

[expand title=”Psihologie şi Psihopedagogie Specială”]

Ciclul I

 • Psihologie (2018)
 • Psihopedagogie (2018)
 • Psihopedagogie fr  (2018)
 • Psihopedagogie specială (2018)
 • Psihopedagogie specială fr (2018)
 • Asistenţă socială (2018)
 • Asistenţă socială fr (2018)

Ciclul II

 • Activitate psihoeducaţională, de consiliere şi psihoterapie a psihologului practic (2017)
 • Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite tipuri de organizații (2016)
 • Educație integrată și terapia persoanelor cu cerințe educaționale speciale (2017)
 • Politici sociale de susținere a familiei şi copilului (2016)
 • Servicii sociale în domeniul sănătății populației (2016)
 • Logopedie (2017)
 • Asistența psihosocială în sistemul legal
 • Comunicarea alternativă. Limbajul semnelor și sistemul Braille (2017)

[/expand]

[expand title=”Științe ale educației și Informatică”]

Ciclul I, Licență

 • Pedagogie în învățământul primar și limba engleză (2013, 2017)/franceză (2013, 2017)
 • Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară (2013, 2017)
 • Pedagogie preșcolară și limba engleză (2017)
 • Pedagogie în învățământul primar (2013)
 • Pedagogie în învățământul primar fr română (2013 ,2017 ) / rusă (2017 )
 • Pedagogie și limba engleză (2013)
 • Pedagogie preșcolară (2013 , 2017)
 • Pedagogie preșcolară fr ( 2013 , 2017)
 • Pedagogie socială (2013, 2018)
 • Pedagogie socială fr(2013, 2018)
 • Pedagogie fr (2013)
 • Dans sportiv şi modern (2013 , 2017)
 • Dans popular și clasic (2013 , 2017)

Ciclul II, Master

 • Didactica învățământului primar (2013, / 2016)  fr (2017)
 • Metodologia educației preșcolare (2013 / 2016) fr (2017)
 • Management și consiliere în învățământul primar (2014 / 2016fr (2017)
 • Management și consiliere în educație preșcolară (2014 / 2016, 2017) fr (2017)
 • Management și didactica artei dansului (2018) fr (2018)
 • Leadership și instruire (2017)
 • Educație pentru carieră universitară (2017)/ fr (2017)
 • Consiliere și educația familiei (2017)
 • Pedagogia culturii emoționale (2017)  fr (2017)
 • Educația pentru dezvoltare comunitară și animație socială (2017) fr (2017)
 • Tehnologii informaționale și de comunicație în instruire (2017)
 • Tehnologii de creare a softurilor educaționale (2017)
 • Matematică didactică (2017)

[/expand]