Licență

Studiile superioare de licență reprezintă prima treaptă a studiilor universitare. Ea corespunde nivelului 6 conform Cadrului European al calificărilor. Accesul la acestă treaptă se face în baza diplomei de bacalaureat, colegiu,  studii superioare de licență. Conform procesului Bologna, treapta studii superioare de licență corespunde unui număr de 180 – 240 de credite de studii transferabile (ECTS).  Numărul de credite transferabile alocat unui an de studiu este de 60 credite.

Durata studiilor superioare de licenţă, ciclul I constituie:

  • 3 – 4 ani (180 – 240 credite transferabile)  –  învăţământ cu frecvenţă la zi
  • 4 ani (180 credite transferabile)  –  învăţământ cu frecvenţă redusă

Studiile superioare de licență sunt finalizate prin examenul de licență și obținerea diplomei de licență care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare.