Comitetul Sindical al Studenților

 • Organizaţia Sindicală Studenţească are ca scop protecţia socială, apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor, organizarea activităţilor studenţeşti.

  Organul de conducere al organizaţiei este Comitetul Sindical Studenţesc al UPS ”Ion Creangă” (CSS UPS ”Ion Creangă”).

  Membri ai CSS UPS ”Ion Creangă” sunt 35 de reprezentanți ai studenților (ciclu I și ciclu II) şi preşedintele Comitetului, în total 36 persoane. CSS al UPS ”Ion Creangă” coordonează activitatea celor 6 Birouri Sindicale Studenţeşti ale facultăţilor și a celor 4 departamente universitare.

  Organizaţia Sindicală Studenţească este membru al Asociației Sindicale a Organizațiilor Studențești (ASOS) din cadrul Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘM) și al Consiliului Național al Organizațiilor Studențești din Moldova (CNOSM).

  Prima atestare a Organizației Sindicale Studențești a Universității a fost înregistrată la 4 noiembrie 1974. De atunci a evoluat, s-a restructurat, s-a reorganizat și la 16 noiembrie 2016, Federația Sindicală a Educației și Științei i-a atribuit organizației statutul de Centru de Excelență Sindicală.

 • Atribuţiile Biroului Sindical al Facultăţii

  • Planifică activitatea Biroului Sindical pe an de studii și o realizează;
  • Consultă membrii de sindicat in diferite probleme sau situaţii de conflict, examinează solicitările şi propunerile membrilor de sindicat;
  • Organizează repartizarea abonamentelor cu preţ redus pentru transportul urban de pasageri, participă la repartizarea burselor sociale, locurilor de trai în cămin şi a altor facilităţi în colaborare cu decanatul facultăţii;
  • Asigură buna funcționare a departamentelor prin delegarea persoanelor responsabile de la facultate;
  • Formează comisii ocazionale după necesitate;
  • Conlucrează cu structuri similare de la alte facultăți, instituții.

  Preşedintele Biroului Sindical

  • Reprezintă interesele studenţilor la Consiliul Facultăţii;
  • Petrece adunările Biroului Sindical;
  • Organizează informarea sistematică a liderilor sindicali de grup privind activitatea sindicală la nivelul facultăţii şi Universităţii;
  • Participă la repartizarea locurilor de trai în căminele studenţeşti;
  • Monitorizează activitatea Biroului Sindical.

  Liderul Sindical de grup

  • Organizează primirea cererilor pentru intrarea in sindicat și colectarea de date despre studenții grupei;
  • Petrece adunările sindicale în grup;
  • Reprezintă interesele și exprimă solicitările grupului sindical în cadrul biroului sindical și reprezintă sindicatul în grupul dat;
  • Organizează informarea sistematică a membrilor sindicali privind activitatea sindicală la nivelul facultăţii şi instituţiei;
  • Organizează repartizarea abonamentelor cu preţ redus în transportul urban de pasageri, înaintează candidați la burse sociale şi a altor facilităţi de comun acord cu membrii sindicali de grup;
  • Duce evidenţa membrilor, cotizaţiilor, situaţiei materiale a studenţilor membri şi a facilităţilor acordate acestora;
  • Contribuie la organizarea timpului liber a membrilor de sindicat ai grupei.

 • Departamentul Social și de evidență sindicală

   

  Departamentul Cultură și Sport

   

  Departamentul Locativ

   

  Departamentul Mass-media și IT

   

 • Lista membrilor Comitetului Sindical Studențesc al UPS ”Ion Creangă”

  Comitetul Sindical Studențesc

  1.Culea UlianaPreședintele comitetului sindical
  2.Molachi TatianaVice-președintele comitetului sindical

  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

  1.Ivșina InaPreședintele biroului sindical
  2.Culiuc DumitrițaMembru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  3.Fortuna AndrianaMembru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  4.Magala MariaMembru al departamentului Cultură și Sport
  5.Grosu LaurențiuMembru al departamentului Mass-media și IT
  6.Babei RaduMembru al departamentului Locativ

  Facultatea de Științe ale Educației și Informatică

  1.Shtefliuk DorynaPreședintele biroului sindical
  2.Secrieru TatianaMembru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  3.Istrati VictoriaMembru al departamentului Cultură și Sport
  4.Timofeev ArtiomMembru al departamentului Mass-media și IT
  5.Voitic NicolaeMembru al departamentului Locativ

  Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială

  1.Savciuc ElenaPreședintele biroului sindical
  2.Nacu CristinaMembru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  3.Vataga EugeniaMembru al departamentului Cultură și Sport
  4.Cotruță AlexandrinaMembru al departamentului Mass-media și IT
  5.Babici RodicaMembru al departamentului Locativ

  Facultatea de Arte Plastice și Design

  1.Dolinschi IrinaPreședintele biroului sindical
  2.Novohatic ElenaVice-președintele biroului sindical
  3.Sacacol CristianMembru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  4.Arpintina DianaMembru al departamentului Cultură și Sport
  5.Solomon MihaelaMembru al departamentului Mass-media și IT
  6.Vartic AlexandraMembru al departamentului Mass-media și IT
  7.Costandoi CristinaMembru al departamentului Locativ

   Facultatea de Filologie

  1.Covcaliuc CarolinaPreședintele biroului sindical
  2.Sarjinscaia AnaVice-președintele biroului sindical
  3.Demcenco LuminițaMembru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  4.Denisencov VladimirMembru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  5.Daranuța AdrianMembru al departamentului Cultură și Sport
  6.Grigor StanislavMembru al departamentului Mass-media și IT

  Facultatea de Istorie și Geografie

  1.Postnicenco MariaPreședintele biroului sindical
  2.Melnic IuliaMembru al departamentului Social și de Evidență sindicală
  3.Obriștea DumitruMembru al departamentului Cultură și Sport
  4.Zmeu VladislavMembru al departamentului Mass-media și IT
  5.Gherman IanMembru al departamentului Locativ

 • [Extinde]    [Restrânge]

  INSTRUIREA ȘI FORMAREA LIDERILOR SINDICALI

  Seminar de formare a membrilor Comitetului Sindical, „Comunicarea asertivă în cadrul Organizației Sindicale Studențești”, Institutul Muncii, 17 martie 2018
  Formatori: Franț Lilia, Țapordei Olga, Capbătut Olga
  • Atribuțiile de funcție a unui lider sindical;
  • Rețelele de comunicare.

  Vezi  poze AICI


  Forumul Organizațiilor sindicale studențești, Primorskoe, Ukraina, Baza de odihnă Dacia, 13-16 septembrie 2018
  Formatori: Alexei Anatol, Franț Lilia, Culea Uliana

  • Structura tip a unei organizații sindicale studențești.
  • Baza legislativă în activitatea organizației sindicale studențești.
  • ABC-ul Sindical.
  • Atribuțiile de funcție ale membrilor Comitetului Sindical.
  • Team managment.

  Vezi  poze AICI


  Seminar de formare a membrilor Comitetului Sindical, ”Organizația sindicală – structură de autoguvernare studențească”, 8 decembrie 2018
  Formatori: Franț Lilia, Franț Ana, Culea Uliana
  • Trening de consolidare a grupului. Portretul psihologic al unui lider sindical
  • Autoguvernarea studențească din perspectiva organizației sindicale.
  • Liderul sindical de grup în organizație, acțiunile liderului sindical pentru apărarea drepturilor membrilor grupului său
  • Acțiunile liderului sindical pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat

  Vezi  poze AICI

  CONCURSURI UNIVERSITARE ȘI INTERUNIVERSITARE

  Cel mai bun student al anului 2018

  Concursul stimulează spiritul de concurenţă sănătoasă în rândurile studenţilor şi îi învaţă pe cei cu rezultate academice deosebite şi pe cei implicaţi  în cercetări ştiinţifice şi activităţi civice să-şi autoevalueze capacităţile şi să participe la diferite concursuri.

  Lista câștigătorilor concursului Cel mai bun student al anului 2018

  Diplomă de excelență

  1.       Cotiujanu OleseaFacultatea de Istorie și GeografieGrupa 2M
  2.       Cojocaru ElenaFacultatea de Arte Plastice și DesignGrupa 2M
  3.       Dolinschi IrinaFacultatea de Arte Plastice și DesignGrupa 403
  4.       Bordian ConstanțaFacultatea de FilologieGrupa 401
  5.       Maevski ElenaFacultatea de Științe ale Educației și InformaticăGrupa 306
  6.       Mihalache NicoletaFacultatea de Limbi și Literaturi StrăineGrupa 403A

  Diplomă de merit academic

  1.Cîșlari PetruFacultatea de Istorie și GeografieGrupa 2M
  2.Zdragat LidiaFacultatea de Științe ale Educației și InformaticăGrupa 404
  3.Babici RodicaFacultatea de Psihologie și Psihopedagogie specialăGrupa 1M
  4.Bivol RodicaFacultatea de Psihologie și Psihopedagogie specialăGrupa 401
  5.Vechiu MarianaFacultatea de Psihologie și Psihopedagogie specialăGrupa 306
  6.Pușcașu AnaFacultatea de Arte Plastice și DesignGrupa 403A

  Diplomă de merit civic

  1.Ceban ValentinFacultatea de Istorie și GeografieGrupa 2M
  2.Grecu ValentinaFacultatea de Istorie și GeografieGrupa 402
  3.Obadă AlexandruFacultatea de Istorie și GeografieGrupa 402
  4.Lutenco CristinaFacultatea de Arte Plastice și DesignGrupa 301
  5.Shtefliuk DorynaFacultatea de Științe ale Educației și InformaticăGrupa 202
  6.Dreglea GalinaFacultatea de Științe ale Educației și InformaticăGrupa 306
  7.Costru DianaFacultatea de Științe ale Educației și InformaticăGrupa 203
  8.Munteanu NataliaFacultatea de Psihologie și Psihopedagogie specialăGrupa 1M
  9.Osipenco CătălinaFacultatea de Psihologie și Psihopedagogie specialăGrupa 302
  10.Clima DoinaFacultatea de formare continuăGrupa 1M
  11.Covcaliuc CarolinaFacultatea de FilologieGrupa 301
  12.Andrițchi AnaFacultatea de FilologieGrupa 301

   

   

  Un Brad Altfel

  În ajunul sărbătorilor de iarnă studenții universității au fost îndemnați să valorifice materiale reciclabile în scopul realizării meșteșugite a unui ”Brad Altfel”.
  În acest context, ca răspuns la ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ și la promovarea și formarea atitudinilor de cultivare a mediului înconjurător prin activități conștiente și responsabile, a fost lansat concursul brazilor din materiale reciclabile. La concurs au participat următoarele facultățile: Limbi și Literaturi Străine, Științe ale Educației și Informatică, Filologie, Arte Plastice și Design, Psihologie și Psihopedagogie Specială, Istorie. A fost stabilită o comisie de evaluare a brazilor, câte un reprezentant de la fiecare facultate.
  În urma evaluării minuțioase s-a stabilit următorul clasament:
  Locul I - Facultatea de Arte Plastice și Design
  Locul II - Facultatea de Istorie și Geografie
  Locul III - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
  Locul IV - Facultatea de Științe ale Educației și Informatică
  Locul V - Facultatea de Filologie
  Locul VI - Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială

  Magia crăciunului în căminele Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”

  Holul fiecărui cămin a fost îmbrăcat în haine de sărbătoare. Brad împodobit, ghirlande, luminițe, iar cei care au contribuit cu imaginație și voie bună au fost voluntarii locatari. Ca această mobilizare să aibă și caracter competitiv, Sindicatul Studențesc a lansat Concursul ”Magia Crăciunului în căminele UPSC”. La concurs au participat căminele universității: Căminul 3A, Căminul 3B, Căminul 4, Căminul 5 și Căminul 6. A fost stabilită o comisie de evaluare a celui mai frumos spațiu amenajat, câte un reprezentant de la fiecare facultate.

  În urma evaluării minuțioase s-a stabilit următorul clasament:

  Locul I – Căminul 5

  Locul II – Căminul 3B

  Locul III – Căminul 4

  Locul IV- Căminul 3A

  Locul V – Căminul 6

  Cel mai bun lider sindical al anului 2019

  Succesul muncii în echipă e cheia succesului întregii organizații. Data de 5 Martie este considerată Ziua liderului sindical din educație. Cu o tradiție de 10 ani în cadrul instituției noastre se selectează în baza concursului, Cei mai buni lideri sindicali de facultate și de grup.
  Înțelepciunea unui lider sindical aduce trei roade: harul de a gândi; talentul de a vorbi, calitatea de a proceda bine.

  Lista câștigătorilor concursului Cel mai bun lider sindical al anului 2019

  Cel mai bun Președinte de Birou
  Dolinschi Irina, Facultatea de Arte Plastice și Design, grupa 403
  Cel mai bun Șef de departament
  Babei Radu, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, grupa 204
  Cel mai bun membru de departament
  Trastian Katerina, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, grupa 305

  Cel mai bun lider sindical
  Gherlac Adriana, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială, grupa 304
  Scurtu Maria-Magdalena, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, grupa 403
  Shtefliuk Doryna, Facultatea de Științe ale Educației și Informatică, grupa 202
  Covaliuc Carolina, Facultatea de Filologie, grupa 301
  Sarajinscaia Ana, Facultatea de Filologie, grupa 103
  Postnicenco Maria, Facultatea de Istorie și Geografie, grupa 201
  Prohnițchi Valeriu, Facultatea de Istorie și Geografie, grupa 301
  Soltan Tudor, Facultatea de Arte Plastice și Design, grupa 301

  Căminul – Casa Noastră

  Concursul presupune o analiză a căminelor studențești pe parcursul întregului an de studii care se va efectua în perioada 21-23 a fiecărei luni, precum şi înființarea unei comisii care va implementa şi monitoriza rezultatele acestui proiect.
  Obiectivele concursului:
  1. Educarea studenților-locatari în respectarea ordinii şi curățeniei în odăile de locuit, locurile publice, terenurile aferente căminelor şi păstrarea mobilierului şi a inventarului.
  2. Participarea activă a studenților în organele de autoguvernare în cămine.
  Câștigătorii concursului:
  În urma analizei minuțioase a căminelor universității (camerelor de locuit, holurilor și locurilor publice etc.) se consideră învingători ai concursului ”Căminul- Casa Noastră 2019”, după următoarele categorii:
  - Cel mai bun cămin
  - Cel mai bun etaj din cămin
  - Cea mai bună cameră din cămin
  La categoria ”Cel mai bun cămin” învingător a fost desemnat căminul 3B;
  La categoria ”Cel mai bun etaj din cămin”, au ieșit învingători, conform căminelor universității, următoarele etaje:
  - Căminul 3A - etajul 7;
  - Căminul 3B - etajul 5;
  - Căminul 4 - etajul 5;
  - Căminul 5 - etajul 5;
  - Căminul 6 - etajul 2.
  La categoria ”Cea mai bună cameră din cămin” au ieșit învingătoare, conform căminelor universității, următoarele:
  Căminul 3A - camera 709, cu următorii locatari:
  1. Fetcu Ludmila, Facultatea de Arte Plastice și Design, grupa 203;
  2. Gradinaru Elizaveta, Facultatea de Arte Plastice și Design, grupa 201.
  Căminul 3B - camera 711, cu următorii locatari:
  1. Macovei Diana, Facultatea de Filologie, Master, anul I;
  2. Danilov Cristina, Facultatea de Filologie, Master, anul I.
  Căminul 4 - camera 41, cu următorii locatari:
  1. Leașco Oxana, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, grupa 203;
  2. Curlat Daria, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, grupa 106.
  Căminul 5 - camera 85, cu următorii locatari:
  1. Coptu Irina, facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială, Master, anul I.
  Căminul 6 - camera 47, cu următorii locatari:
  1. Prohnițchi Valeriu, Facultatea de Istorie și Geografie, grupa 201;
  2. Zmeu Vladislav, Facultatea de Istorie și Geografie, grupa 301;
  3. Calin Vlad, Facultatea de Istorie și Geografie, grupa 101.

  Spartachiada între căminele studențești la nivel interuniversitar

  Concursul are drept scop promovarea imaginii universităţii, iniţierea în practicarea sistematică a genului de sport preferat, promovarea modului sănătos de viaţă, asigurarea activităţii competiţionale sănătoase și stabilirea relaţiilor de prietenie şi colegialitate cu studenţii din alte instituţii superioare de învățământ.

  ACTIVITĂȚI CULTURALE

  Balul Bobocilor, 31 octombrie 2018

  Concursul ” Balul Bobocilor 2018” universitar  este un proiect  realizat de  CSS ce promovează tinerele talente în rândul studenților;  viața activă,  implicarea socială și comunicarea  între tineri prin participarea la aceste activităţi cultural-artistice. La concurs participă reprezentații tuturor facultăților Universității. Concursul se organizează o dată pe an, în perioada octombrie/noiembrie.

  Vezi  poze AICI

  Balul bobocilor interuniversitar, 28 noiembrie 2018

  Concursul ”Miss și Mister Boboc” interuniversitar este un proiect realizat de CNOSM care promovează tinerele talente în rândul studenților; viața activă, implicarea socială și comunicarea între tineri prin participarea la aceste activități cultural-artistice.
  La concursul interuniversitar sunt înscrise toate Instituțiile de Învățământ din Republica Moldova, membre ale acestei organizații. Concursul se organizează o dată pe an, pe parcursul lunii noiembrie.

  Vezi  poze AICI

  Revigorarea iubirii românești

  Scopul acestei activități este de a promova tradițiile românești. Este un îndemn ca să ne promovăm sărbătorile naționale, moștenite din bătrâni.

  Vezi  poze AICI

  ACTIVITĂȚI SOCIALE

  Povești cu și despre voluntariat

  Campanie de sensibilizare și recrutare! Este un răspuns pozitiv al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” la necesitățile societății, susținând studenții săi în a lua decizia de a fi voluntari activi.

  Gala voluntariatului crengian

  Serată de gratitudine și premiere a voluntarilor crengieni activi, pentru contribuția personală la creșterea vizibilității Universității la nivel național și internațional.

  Acțiuni de salubrizare în căminele studențești

  Studenții, locatari ai căminelor Universității se organizează, în ajun de sărbătoare, să pregătească terenul aferent căminului de Hramul orașului și-i îndeamnă pe toți locuitorii municipiului Chișinău să facă la fel.

  DIVERSE

  • Seminar de formare personală a liderului sindical (galerie foto)
  • Ziua liderului sindical 2017 (galerie foto)
  • La o ceașcă de cafea cu absolvenții anului 2017 (galerie foto)
  • Seminar pentru membrii CSS 2016 (galerie foto)
  • Ziua Liderului Sindical, Concursul Cel mai bun lider sindical 2016 (galerie foto)
  • Forumul Organizațiilor Sindicale Studențești 2016 (galerie foto)

 • Date de contact
  Chișinău,
  str. I. Creangă 1, bl. 4,
  MD-2069,
  e-mail:css_upsc@yahoo.com
  tel. (+373) 22 358281
  fb

Președinte: Culea Uliana
Secretar – Molachi Tatiana

Date de contact
Chișinău,
str. I. Creangă 1, bl. 4, b.10
MD-2069,
e-mail:css_upsc@yahoo.com
tel. (+373) 22 358281
fb