Atelier interinstituțional de fotografie artistică în cadrul facultății Arte Plastice și Design, UPS Ion Creangă

Atelierul de fotografie artistică, organizat în cadrul Facultății Arte Plastice și Design în data de 10 iunie, a dat start unui proiect de colaborare între facultate și Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău. Activitatea a avut loc și grație colaborării fructuoase între facultatea Arte Plastice și Design și  Colegiul  de Arte Plastice “A. Plămădeală”,  Colegiul Superior de Artă din Bender ”V. Postoikin”.   Scopul  acestui atelier – promovarea valorilor arhitecturale istorice ale orașului prin prisma  fotografiei artistice.

Atelierul de creație fotografică și expoziția- concurs cu genericul:  CHIȘINĂUL DE IERI ȘI DE AZI ÎN VIZIUNEA TINERETULUI CREATOR reprezintă un proiect cultural-artistic organizat de Facultatea Arte Plastice și Design, UPS Ion Creangă și Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, dedicat tineretului creator, în vederea  valorificării patrimoniului național al orașelor și dezvoltarea simțului civic pentru istoricul național, pentru formarea unor competențe profesionale în domeniul fotografiei artistice de prezentare a valorilor arhitecturale ale orașelor din Republica Moldova.

Activitatea a întrunit online circa 35 de participanți, studenți din facultate, dar și studenți din cadrul Colegiul  de Arte Plastice “A. Plămădeală”, Colegiul Superior de Artă din Bender ”V. Postoikin”. Proiectul interinstituțional include mai multe activități teoretice și practice pe parcursul anului 2020. Periuada de pandemie a schimbat și formatul primei activități a atelierului, care sa desfășurat on-line. In cadrul atelierului petrecut de profesorul și artistul plastic Adrian Cucereavîi, studenții de pe ambele maluri ale Nistrului au primit informații prețioase în domeniul fotografiei artistice , au făcut cunoștință cu  resurse  rare fotografice din fonduri  de arhivă ale Muzeului de istorie ale orașului Chișinău, au participat la schimbul de bune practici educațional-artistice în domeniul atei fotografiei.

Fotografiile artistice ale  orașului istoric, realizate de studenți, vor fi prezentată în septembrie în cadrul expoziției ,,Chișinăul de ieri și de azi în viziunea tineretului creator,,  la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău precum și in sediul Clasei Viitorului la UPS Ion Creangă. Expoziția urmează să  atragă atenția tineretului studios asupra importanței patrimoniului național arhitectural al orașului, prin prisma artei fotografiei artistice.

Proiectul va  implica  activ studenții în depistarea și valorificarea monumentelor de  arhitectură veche a orașului prin fotografii realizate și prin resurse rare fotografice din fonduri  de arhivă ale muzeului.

Proiectul se află sub egida Direcției Cultura a Municipiului Chișinău și a proiectului de cercetare științifică „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”.

 

Coordonator/Curator general – Ana Simac, dr. conf,

Valeria Suruceanu, Director MIOC

[vls_gf_album id=”3048″]

De asemenea, ai putea dori...