Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice

În cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Oloieru Anastasia

Conducător: Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Tema tezei: Formarea culturii economice în cadrul educației familiale

Specialitatea: 532.01 Teoria generală a educației

Data: 24.06.2020

Ora: 12:00

Aplicația: Zoom Cloud Meetings

Componența comisiei de îndrumare:

  1. Platon Carolina, dr. hab. în ped., prof. univ., USM.
  2. Garștea Nina, dr. în ped., conf. univ., UPS ”Ion Creangă”.
  3. Castraveț Lucia, dr. în șt. economice, conf. univ., USM.

Invitați:        

  1. Ciorbă Constantin, dr. hab. în pedagogie, prof.univ., președinte CSȘUD, UPS ”Ion Creangă”.
  2. Sanduleac Sergiu, dr. în psihologie, conf. univ., directorul ȘD ”Științe ale Educației”, UPS ”Ion Creangă”
  3. Cojocaru Victoria, dr.hab. în pedagogie, prof. univ., UST.
  4. Dorogaia Irina, dr. în științe economice, conf. univ., ASEM.

De asemenea, ai putea dori...