Serviciul German de Schimb Academic – DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

Lectoratul DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Serviciul German de Schimb Academic) din Chișinău și-a început activitatea în anul 1998 avînd sediul la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, la Catedra Filologie Germană. DAAD este cea mai mare organizație pe plan mondial care sprijină schimbul internațional de studenți și cercetători. 450 de lectori ai Serviciului German de Schimb Academic sunt antrenați în universități gazdă din întreaga lume unul dintre care activează în permanență la Catedra Filologie Germană a Universității Pedagogice „Ion Creangă”.

Din septembrie 2016 reprezentantul DAAD este Dr. Josef Sallanz. Anterior și-au exercitat activitatea următorii lectori: Heiner Dintera (1998-2003), Nicole Stirnberg (2003-2006), Jan-Peter Abraham (2006-2011) și Sophia Bellmann (2011-2016).

Concomitent, în subordenea lectoratului DAAD se află cîte un asistent de limbă, care, în decursul unui an de studii, predă în cadrul Catedrei Filologie Germană limba germană ca limbă străină. Prezența DAAD în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” se manifestă prin faptul că atît lectorii cît și asistenții de limbă sunt antrenați în activitatea Catedrei Filologie Germană în calitate de cadre didactice pe parcursul întregii perioade de lucru în Republica Moldova.

Lectorul DAAD și asistentul de limbă predau, atît în ciclul de licențiat cît și în cel de masterat, următoarele subiecte: Politica integrării europene, Cercetologia, Istoria literaturii germane, Introducere în germanistică, Curs de limbă germană practică (conversație).

Postul de lector este finanțat de către Ministerul Federal de Externe al Republicii Federale Germania, iar lectoratul dezvoltă o colaborare de succes cu Ambasada Germană și cu alți mediatori culturali precum Goethe-Institut București ș.a..

Lectoratul DAAD din Cișinău informează despre programele de burse DAAD, asupra Germaniei ca loc de studiu și cercetare, oferă consultanță în procesul de căutare al unui loc de studiu sau partener academic în Germania, organizează sesiuni informative în universități și instituții de educație și cercetare din Republica Moldova, coordonează activitatea DAAD în Republica Moldova și organizează și petrece TestDaF (testul de limbă germană ca limbă străină). DAAD oferă anual circa 40 de burse pentru studenți, absolvenții universităților, doctoranzi, tineri cercetători, cadre didactice universitare și cercetători din Republica Moldova.

Pe lîngă consultanța cu privire la programele de burse, DAAD organizează un număr mare de manifestări culturale, informative și de instruire (prezentări de carte, conferințe, seminare etc.). Astfel studiul limbii germane la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” le oferă studenților posibilitatea de a profita nemijlocit de multitudinea acestor proiecte.

Pentru informații suplimentare adresați-vă la:
Dr. Josef Sallanz, Lector DAAD
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“
Catedra Filologie Germană
Str. Ion Creangă 1, blocul 1, sala 713
2069 Chişinău

Ore de primire în biroul în fiecare marți între orele 10.00 – 13.00

Informații suplimentare cu privire la studiul în Germania: