Se anunță susținerea tezei de doctor în pedagogie

Candidat: CĂLIN  IULIANA

Conducător științific: Cojocaru Vasile, prof. univ., dr. hab. în pedagogie

Tema tezei: STILUL DE CONDUCERE A ȘCOLII DIN PERSPECTIVA EFICIENȚEI EDUCAȚIEI

Specialitatea: 531.02 – Management educațional

Data: 05 august 2021

Ora: 11.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, str. Ion Creangă, nr. 1, Bl. 2, Sala Senatului

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. Goraș-Postică Viorica, dr. habilitat în pedagogie, prof. universitar, Universiatea de Stat din Moldova – președintele comisiei
  2. Cojocaru Vasile, dr. habilitat în pedagogie, prof. universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă – conducător de doctorat
  3. Cristea Sorin, dr. în științele educației, prof. universitar, Universitatea București, România – referent oficial
  4. Paniș Aliona, dr. în științe pedagogice, conf. universitar, Institutul de Științe ale Educației – referent oficial
  5. Ghicov Adrian, dr. habilitat în pedagogie, conf. universitar, L.T. „Socrate”, Chișinău – referent oficial

 

Coordonator: Cojocaru Vasile, prof. univ., dr. hab. în pedagogie

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma Google meet, linkul de mai jos:

https://meet.google.com/dzh-rcgg-cnh

De asemenea, ai putea dori...