Vă invităm în Parcul „Valea Morilor” la prezentarea Colecțiilor de modă realizate de studenții facultății Arte Plastice și Design, UPSC

Facultatea de Arte Plastice și Design, UPSC vă invită la prezentarea colecțiilor vestimentare a tezelor de licență și master la programele Design vestimentar (licență) și Modelarea artistică a costumului (master). Prezentarea va avea loc: 29 iunie, ora 18.00 Locație: Parcul Valea Morilor, la scara din str. A. Mateevici dinspre monumentul Ion și Aldea Teodorovici, în partea...

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău aduce sincere felicitări colectivului facultății Filologie și Istorie

Administrația UPS „Ion Creangă” din Chișinău aduce sincere felicitări colectivului facultății Filologie și Istorie pentru acreditarea programelor de studii de master pe perioada de 5 ani în baza Certificatelor de evaluare externă a calității ANACEC din data de 10.06.2021! În mod deosebit, aducem mulțumiri și felicitări personalului didactic pentru implicarea...

Facultatea de Arte Plastice și Design, UPSC vă invită la prezentarea colecțiilor vestimentare a tezelor de licență și master

Facultatea de Arte Plastice și Design, UPSC vă invită la prezentarea colecțiilor vestimentare a tezelor de licență și master la programele Design vestimentar (licență) și Modelarea artistică a costumului (master). Prezentările vor avea loc: 28 iunie, ora 14.00, CNIDE „Clasa Viitorului” 29 iunie, ora 18.00, Parcul Valea Morilor, Scara Cascadelor

Seminarul științifico-practic național cu participare internațională: „Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții”

Încă o activitate desfășurată cu succes: Seminarul științifico-practic național cu participare internațională: „Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții” 24 iunie 2021 e ziua când și-a desfășurat lucrările Seminarul științifico-practic național cu participare internațională: „Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități...

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE semnat între UPSC și Asociația Obștească pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”Ave Copiii”

Astăzi, 24 iunie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” , reprezentată de Rectorul UPSC – Alexandra BARBĂNEAGRĂ, dr., conf. univ., și Asociația Obștească pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”Ave Copiii”, reprezentată de Directorul executiv – Mariana IANACHEVICI , în scopul promovării proactive a practicilor Europene în domeniul cercetării academice...

Administrația universității apreciază profesionalismul și dedicația formatorilor implicați în Campania „Descoperă UPSC”

Seminarul pentru profesori „Особенности преподавания всемирной литературы на современном этапе”, realizat în data de 19 iunie 2021 de Catedra Limbă și comunicare a Facultății de filologie și istorie, a încheiat șirul activităților organizate în cadrul  Campaniei „Descoperă UPSC”. Sub egida evenimentului „Ziua ușilor deschise”, participanți interesați de oferta educațională UPSC...

Acord de colaborare semnat între UPSC și Asociația Obștească „Asociația Logopezilor și Psihopedagogilor din Republica Moldova”

Astăzi, 23 iunie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Asociația Obștească „Asociația Logopezilor și Psihopedagogilor din Republica Moldova”, fiind convinse de necesitatea conjugărilor eforturilor comune în vederea asigurării accesului la educație și servicii educațional-recuperatorii, au semnat un ACORD DE colaborare. Obiectul prezentului ACORD îl constituie colaborarea eficientă între...